Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Локална заједница у служби личног и социјалног развоја младих у Сомбору

cover (002)
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Град Сомбор кроз активности Канцеларије за младе, а у партнерству са УГ Сомборски едукативни центар, УГ Центар за индивидуални развој и унапређење друштва – ПСИХОЗОН, УГ Општински одбор Покрета горана Сомбор и  Удружењем слепих Сомбор, почиње реализацију пројекта „Локална заједница у служби личног и социјалног развоја младих у Сомбору“ уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије.

У периоду од августа до децембра млади од 15 до 30 година ће имати могућност за бесплатно учешће у низу активности које ће наведена удружења организовати у оквиру пројекта.

Позиве за учешће у свим планираним активностима млади ће моћи да виде на сајту и друштвеним мрежама Канцеларије за младе, као и партнерских организација.

Активности пројекта

  1. Оснаживање младих за реализацију радионица из области људских права и превенције дискриминације

Ову активност коју ће реализовати УГ Сомборски едукативни центар подразумева реализацију двомодуларног тренинга (сваки модул траје три дана) и практичног дела кроз који ће 12 младих стећи знања и вештине из области људских права и превенције дискриминације, а биће осособљени и у методолошком смислу за потребе вођења радионица кроз упознавање са разним видовима облика рада и методама које могу да примењују кроз радионичарски и тренерски рад. Тренингу и практичном делу претходи расписивање позива за младе као и селекција учесника.

  • Активности за унапређење менталног здравља младих- Психолошко саветовање

Психолошко саветовање које ће реализовати, УГ Центар за индивидуални развој и унапређење друштва – ПСИХОЗОН, реализоваће се кроз индивидуалне сусрете, у договору са младом особом која се обрати за савет или помоћ стручном лицу, током трајања програма. У раду са младима, примењиваће се интегративан психолошки приступ, који уважава личност сваке младе особе, личне и развојне карактеристике, врсту проблема и сл., а који је заснован на савременим научним сазнањима из области психолошких, и њима сродних наука. Психолошко саветовање ће реализовати компетентна, лиценцирана и едукована стручна особа у области менталног здравља, психолог са оријентациојом ка превенцији и психотерапији, са дугогодишњим и разноврсним искуством у раду са младима, као и другим, друштвено рањивим циљним групама, укључујући и посебно рањиве и дискриминисане.

Психолошко саветовање и психотерапијски рад са младима одвијаће се у просторијама Омладинског клуба Града Сомбора.

  • Подстицање еколошког активизма код младих и укључивање младих у еколошке иницијативе

Кроз ову активност коју ће реализовати Општински одбор Покрета горана Сомбор реализоваће се едукација ученика и младих путем презентације о значају шума и утицају дефорестације на климатске промене, производњи шумског садног материјала у шумским расадницима,  техници садње и неге шуме. Млади ће се упознати са историјом и мисијом организације Покрета горана као најстаријом еколошком организацијом у Европи, која обележава 60 година постојања у циљу јачања капацитета код младих и мотивисање за волонтеризам као друштвено корисне активности.

Едукације ће се реализовати на почетку сваке акције сађења на десет локација у граду међу којима ће преовладавати школска дворишта и месне заједнице на територији града Сомбора.

Млади ће учествовати у уређењу школских дворишта и месних заједница – обнова садница и садња новог садног материјала према условима средине. Ова активност представља практичну примену едукације која је у уводном делу сусрета-догађаја спроведена и у којој се нарочито наглашава и учи техника правилне садње, време за садњу, одабир врсте садница према условима средине, месту садње и нега садница.

  • Едукативни камп за младе са отећењем вида у циљу превенције социјалне  искључености

Предвиђене активности са циљем подстицања активизма и превенције социјалне искључености младих слепих и слабовидих лица реализоваће се на тродневном кампу у „Парку природе Тиквара“ који ће реализовати Удружење слепих Сомбор. Активности током кампа за учеснике базирају се на едукацији самосталног кретања уз помоћ ултразвучног штапа и дугог белог штапа,  као и активном начину живота и значају бављења физичком активношћу кроз организоване спортско рекративне активности пливања и голдбала на уређеној и прилагођеној плажи  језера Тиквара.

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор