Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Канцеларија за младе

О нама

Канцеларија за младе (енгл. Local Youth Оffice) је део градске/општинске управе задужен за координацију локалне омладинске политике у свим областима од значаја за младе, а у складу са специфичним потребама своје друштвене заједнице. КЗМ осигурава и ствара повољно окружење за институционални развој омладинске политике на локалном нивоу. КЗМ координира тј. умрежава релевантне актере, координира изградњом капацитета удружења младих и за младе и неформалних група младих на локалном нивоу, прикупља средства, повезује секторске политике на локалном нивоу, утиче на буџетске алокације других сектора и осигурава спровођење ЛАП-а, који је кључни документ за спровођење омладинске политике на локалном нивоу. У случају да не постоје изграђени капацитети за спровођење ЛАП-а од стране релевантних актера, КЗМ може да пружа услуге усмерене на изградњу ових капацитета удружењима младих и за младе, као и неформалним групама младих.

Канцеларија за младе Града Сомбора…

На препоруку Министарства омладине и спорта Републике Србије, Канцеларија за младе Града Сомбора основана је 15. октобра 2008. године. и део је Одељења за друштвене делатности. Канцеларија за младе се налази у згради бившег Дома омладине, Венац Радомира Путника 2.

Делокруг послова који Канцеларија за младе обавља

Планирање, спровођење и праћење развоја омладинске политике на локалном нивоу;

Иницирање и праћење спровођења Локалног акционог плана за младе

Успостављање и одржавање сарадње са свим релевантним партнерима, њихово умрежавање, комуникација и међусобна координација

Подстицање активизма младих, комуникација са младима, удружењима младих и за младе

Пружање подршке раду Савета за младе

Управља Омладинским клубом

Иницира припрему, припрема и реализије пројекте и учешће града у програмима и пројектима за младе

Администрира Јавни позив за реализацију Локалног акционог плана за младе и Програма за децу

Савет за младе

Савет за младе је саветодавно тело које подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њихово унапређење.

Омладински клуб

Место и простор где се млади окупљају и проводе слободно време, а у којем се спроводе различити програми, пројекти и активности омладинског рада који подстичу њихов лични и социјални развој.

Канцеларија за младе Сомбор