Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Спортско удружење Студент Сомбор

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „СТУДЕНТ СОМБОР“

Грује Дедића 38/ 19, Сомбор

Контакт телефон: 060/ 5211011

Драгана Кекезовић, председница удружења

Јован Узелац, секретар удружења

sustudentdombor@gmail.com

 

Општи циљ Удружења је да својим деловањем доприноси развоју и промоцији студентско-омладинског спорта уопште, промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, доприноси раду и развоју деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом, у свим њиховим облицима, видовима рада, живљења и окупљања грађана,  а нарочито у :

1. месним заједницама, привредним друштвима и установама,

2. спортско рекреативним центрима без обзира на облик власништва,

3. масовним спортско – рекреативним такмичењима и манифестацијама,

4. дечијим установама и школама,

5. другим спортским клубовима,

6. породицама,

7. специјализованим спортско – рекреативним програмима за децу и омладину, за све узрасне категорије и др. према програму и уз сагласност и сарадњу чланица које су основни носиоци таквих програма.

Најзначајнији пројекти:

–          V, VI, VII Видовдански турнир у баскету;

–          „Игре без граница“ – ЛАП за младе 2015;

–          „Колико ја (не) познајем Сомбор?!“ – Програми за децу 2015;

–          „Здраво и активно лето за младе“ – ЛАП за младе 2016;

–          „Млад се покрени“ – ЛАП за младе 2017;

–          „Фискултурко“ – Програми за децу 2017.

Канцеларија за младе Сомбор