Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Удружење „Бездан Инфо“

УГ БЕЗДАН ИНФО

Жртава Фашизма 125, Бездан

Контакт телефон: 065/8119244

Арпад Шереш, председник удружења

arpad.seres@gmail.com

 

Удружење „Бездан Инфо“ је невладино и непрофитно удружење, основано 2013. године на неодређено време ради остваривања циљева у области активизма и волонтеризма младих и осталих грађана Бездана. Израђује оперативне програме и конкурише на све могуће пројекте који су у складу са циљевима овог Удружења. Перманентно прати дешавања у ужој и широј околини, објективно и непристрасно информише путем веб сајта БезданИнфо, као и преко свих осталих могућих медија. Организује и врши едукацију и стручно усавршавање људских ресурса и оспособљавање за спровођење развојних пројеката, организовање концерата, присуствовање на семинарима и едукацијама у земљи и иностранству.

Неке од реализованих активности су I, II, III и IV традиционални дечји камп на којем се реализују активности за децу, укључујући плесање, секцију ручног рада, као и активности у природи. План  је да се у будућности укључи 30 деце узраста 6 година. „Назад у природу бициклима и воденим путем“ је пројекат којим се мотивишу млади из Бездана и околних места да развијају нове идеје о могућности туризма на селу како би изградили стратегију новог туризма за будуће пројекте и школе у природи за младе. Основни циљ пројекта је добра сарадња младих из Бездана, Хрватске и Мађарске, како би заједно радили на идејама и реализовали активности у природи у Бездану.

Канцеларија за младе Сомбор