Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Удружење грађана ’’Подунав’’ Бачки Моноштор

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ ЕКО- РУРАЛНОГ ТУРИЗМА „ПОДУНАВ“ БАЧКИ МОНОШТОР

Ивана Горана Ковачића 34, Бачки Моноштор

Контакт телефон: 063 89 38 128

Дејан Митић, председник удружења

Интернет странице: www.backimonostor.rs  www.skituljko.web.com

 

Област остваривања циљева удружења је:

– Развој и унапређење еко-руралног туризма

– Очување животне средине, природе и традиције

– Активирање младих у наведеним областима, као и у креирању едукативних, рекреативних и културних садржаја за младе.

Циљеви Удружења су:

1) одрживи развој еко-руралног туризма,

2) унапређивање заштите животне средине,

3) организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја,

4) јавно залагање за промену  навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима,

5) промоција одрживих извора енергије,

6) едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине и традиције,

7) промоција и очување традиције, стваралаштва жена, националних мањина, као  и

8) обогаћивање садржаја за младе кроз њихово ангажовање у наведеним областима.

Најзначајнији пројекти удружења „Подунав“ су:

– 2014 и 2015 – Волонтерски радни кампови „Отворена капија Горњег Подунавља“ у партнерству са Месном заједницом, ЈП Војводинашуме“, Волонтерским центром Војводине. Волонтери из земље и иностранства две седмице су били ангажовани на уређивању села и резервата кроз активности обележавања шетних стаза, сакупљања смећа, израде канти за смеће, осликавања мурала у центру села, осликавања промо торби Моноштора, помоћи око организације Бодрог феста и Регенерације Дунава…

– 2015. „Упознавање Европског Амазона“ – промоција бициклизма, набавка бициклова за унапређење туристичке понуде села, шатора и организовање бициклистичког кампа за младе.

– 2015. „Вредне пчелице“ – пројекат унапређења едукативних садржаја кроз уређење простора за одржавање радионица и едукација о пчеларству, намењених деци и одраслима, у партнерству са ОШ „22. октобар“ Бачки Моноштор.

– 2016. пројекат , „Рекреација у Горњем Подунављу“ током којег је обогаћена туристичка инфраструктура – понуда Бачког Моноштора за активно провођење слободног времена – набавка бициклова и сигурносних прслука.

– 2016. пројекат  „Моје село на седам Дунава“ током кога су реализоване активности у сарадњи са КСР „Шаран“ Бачки Моноштор и ОШ „22. октобар“ које су подразумевале радионице и излете са децом поводом значајних еколошких датума, као и акцију „Штапом против миша“, где су деца едукована о рекреативном риболову, са циљем што бољег упознавања њиховог окружења.

– 2017. пројекат „Ко поштује цвет, поштоваће и свет“, у сарадњи са ПД „Пчела“ и КСР „Шаран“, током кога је реализована пчеларска секција и радионице у природи, са набавком опреме за мале пчеларе.

– 2017. пројекат „Хајде се покажи на плажи“, кроз који је урађена прва фаза уређења плаже у Бачком Моноштору, у сарадњи са Месном заједницом, ВИП Гроуп, РТВ Војводином и Градом Сомбором, кроз ЛАП за младе.

– 2017. организација Фото сафарија у Горњем Подунављу и Бачком Моноштору, уз учешће фотографа Фото асоцијалице Војводине. Изложба насталих фотографија отворена је на Бодрог фесту.

– 2017. године, проглашен је УНЕСЦО Резерват Биосфере „Бачко Подунавље“, као значајно природно добро које обухвата и СРП „Горње Подунавље“ и Бачки Моноштор, а активности удружења биле су од великог значаја за саму оцену подручја.

– 2017. године, на „Волонтерски дан у Горњем Подунављу“, удружење је заједно са представницима осталих организација из Моноштора, учествовало у акцији уређења слатина у СРП „Горње Подунавље“, а организатор акције је било ЈП Војводинашуме.

– Од 2007. године удружење редовно наступа на сајмовима туризма у Новом Саду, Београду, а касније и у Будимпешти, Цељу и Горњој Радгони, а 2011. представили смо се и на ЊТМ сајму туризма у Лондону.

– 2017. удружење је постало део Женске руралне мреже Војводине и Локалне акционе групе „Панонски фијакер“.

Током рада, удружење је остварило значајну сарадњу са сродним организацијама, институцијама, установама, медијима из земље и иностранства.

Канцеларија за младе Сомбор