Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Удружење Грађана „ФАБРИКА“

УГ „ФАБРИКА“

Венац Радомира Путника 1, Сомбор

Контакт телефон: 062/ 631968

Тања Аџић, оснивачица удружења

Срђан Бајић, оснивач удружења

jeri@fabrika.org.rs

Интернет странице:  fabrika.org.rs

facebook.com/fabrikaso

 

Удружење „Фабрика“ основано је 2015. године са циљем да едукује и мотивише грађане, а посебно младе, да активно учествују у унапређењу и изградњи слободног друштва, повећају број реализованих друштвених пројеката, промовишу различитости, отклањају уобичајене препрека за реализацију креативних идеја.

Од оснивања до данас успешно је реализована Indiegogo кампања са циљем сакупљања средстава за отварање Фабрика простора; успешно реализован пројекат са циљем унапређења ненасилне комуникације међу средњошколцима; успешно реализовани курс Писања пројектне документације и преко 20 догађаја едукативно/менторског карактера из разних области. Реализовање SoTedX  пројекта мотивисања локалног становништва на дискусију о друштвеним и технолошким темама; умрежавање и склапање сарадње са преко 10 HUB/Coworking центара широм света и Србије, као и Humans of Sombor пројекат који за циљ има документовање обичних људи Сомбора кроз фотографију и кратке документарне филмове.

Канцеларија за младе Сомбор