Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Центар За Развој Образовања „Планета“

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА ПЛАНЕТА

Стевана Бељанског 23, Цомбор

Контакт телефон: 064/27-86-004, 062/79-87-79

Ена Хорват, председница удружења

centar.planeta@gmail.com

 

Интернет странице:

www.centarplaneta.org

www.facebook.com/centarplaneta/

www.facebook.com/fizibizifest/

www.facebook.com/dnkplaneta/

www.twitter.com/centar_planeta

www.instagram.com/centar.planeta/

https://www.youtube.com/channel/UC4SexmTGODxumPbYF-FnhQg

Удружење Центар за развој образовања „Планета“ основано је 2016. године ради остваривања циљева у области развоја и унапређивања образовања и популаризације науке, а то постиже активирањем деце и омладине путем пројеката и програма који код истих развијају креативност, еколошку свест, научну писменост, критично размишљање, социјалне вештине и друштвену одговорност.

У сврху остваривања циљева удружења:

 1. популаришемо науку кроз организовање јавних догађаја (фестивали, конференције, трибине и др.)
 2. спроводимо програме професионалне оријентације тј. едукујемо децу и младе за избор занимања из области природних, техничких, друштвених и других наука;
 3. прикупљамо и обрађујемо научну и стручну литературу у области у образовања; објављујемо књиге, зборнике радова, информаторе, часописе, приручнике, стручну литературу, билтене и остале публикације и издања у области педагошког, научног и истраживачког стваралаштва на свим нивоима образовања;
 4. реализујемо пројекте и организујемо, самостално или сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области васпитно-образовног рада;
 5. организујемо волонтерске акције и друге типове јавних догађаја за подизање друштвене свести о значају образовања и доприноса образовања у локалној заједници и шире;
 6. сарађујемо са школама, факултетима, универзитетима, институтима, привредним организацијама у општинама, градовима, окрузима и Републиком, као и стручним друштвима и удружењима научних и просветних радника у земљи и иностранству;
 7. организујемо просветне раднике и друге стручњаке у циљу њиховог стручног усавршавања (семинари, радионице, тренинзи, обуке, летње и зимске школе, научно-образовни скупови, студијска путовања, сабори, и др.);
 8. организујемо научно-образовне и забавно-едукативне ваннаставне активности у циљу квалитетног провођења слободног времена деце и младих (радионице, тренинзи, обуке, летње и зимске школе, научно-образовни кампове, ученичке размене, такмичења, смотре и др.);
 9. дајемо допринос развоју и унапређењу образовних стандарда и стандарда компетенција запослених у образовању;
 10. подстичемо умрежавања и размене знања и праксе између удружења, институција, јавних установа која спроводе образовни-васпитно рад;
 11. реализујемо програме подстицања и развоја научно-техничког и истраживачког стваралаштва надарених и талентованих појединаца из природних, техничких, друштвених и других наука;
 12. учествујемо на саветовањима, конгресима и симпозијумима, смотрама и такмичењима других држава у свету из области природних, техничких, друштвених и других наука;
 13. организујемо изложбе из делокруга кретивног и научног стваралаштва деце, младих и одраслих из природних, техничких, друштвених и других наука;
 14. према својим материјалним могућностима, помажемо комплетирање и набавку опреме, дидактичких материјала и свега што је неопходно за научно техничко и истраживачко стваралаштво талената, као и за друге потребе из области природних, техничких, друштвених и других наука;
 15. додељујемо награде и признања: ученицима и студентима и другим лицима за постигнуте резултате у раду, смотрама, такмичењима, изложбама и другим програмским садржајима; професорима, наставницима, учитељима, менторима и другим сарадницима за постигнуте резултате у раду у области природних, техничких, друштвених и других наука; организацијама – појединцима који својим активностима доприносе развоју образовања и популаризацији науке;
 16. сарађујемо са државим органима у оквиру образовног система, као што су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Заводима, Школским управама и др. у циљу развоја и унапређивања образовања.

У току 2017. године реализовали су пет пројеката: Дечји научни Клуб 2 – научна школица за децу, Физи Бизи Фест 7 – традиционални фестивал науке у Сомбору, Камп Зелена Прича – програм еколошких активности за децу у природи , Опланети се-сачувај планету – програм еколошких активности за децу у природи, Open mind knows no borders – Ерасмус плус омладинска размена.

Више  о пројектима може се прочитати на: www.centarplaneta.org   у рубрици Пројекти.

Од оснивања па до данас кроз клуб је прошло стотине чланова који су обучени за некада млађе рониоце, а по новом рониоце са једном звездицом. Сваке године самостално или у сарадњи са другим клубовима организују се ронилачке акције на мору или затвореним водама.

Од свог основања до данас остварено је више од 10000 урона. При чему се није десио ни један озбиљнији ронилачки инцидент. То и високе квалификације као и безбројни урони људи који обучавају и воде роњења у нашем клубу су гаранција и Вама уколико се одлучите да нам се придружите.

Канцеларија за младе Сомбор