Radionice za mlade u okviru projekta Aktivirajmo se zajedno!

U subotu od 11:00 do 13:00 časova družili smo se na ZOOM-u u okviru projekta Aktivirajmo se zajedno koji realizuje Grad Sombor kroz aktivnosti Kancelarije za mlade, a finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

U okviru drugog serijala radionica mladi će imati priliku da se upoznaju sa ZOOM platformom i drugim interaktivnim aplikacijama u cilju kreiranja programa za mlade onlajn.

Radionica „Osnove upotrebe ZOOM platforme“ koja je realizovana u subotu predstavlja uvod u alate koji će biti prezentovani narednih subota, a mladi su imali priliku da nauče kako se kreira nalog na ZOOM platformi, kreira link, koriste opcije koje ZOOM ima za organizovanje onlajn sastanaka i interaktivnih radionica.

Sledeće subote ćemo se družiti u istom terminu na radionici „Interaktivne aplikacije“ te još uvek možete da se prijavite putem mejla kancelarijazamlade@sombor.rs i pridružite nam se u kreiranju programa za mlade.

Drugi serijal radionica realizuje omladinska radnica i trenerkinja Ivana Barać.

Plan radionica:

14.04.  Interaktivne aplikacije

Preduslovi za realizaciju aktivnosti za mlade u onlajn svetu

24.04. Aktivnosti za mlade u onlajn svetu

Vidimo se subotom od 11:00 na ZOOM-u!

Sombor: 19.04.2021.

 • r1
 • r2
 • r3
 • r4
 • r5
 • r6
 • r7
 • r8
 • r9
 • r10
 • naslovna

Mladi iz drugačijeg ugla

Uz poštovanje svih epidemioloških mera u sredu, 14.04.2021. u prostorijama Omladinskog kluba realizovan je trening „Mladi iz drugačijeg ugla“.

Projekat “Mladi iz drugačijeg ugla” ima za cilj da pospeši medijsku i digitalnu pismenost mladih  i unapredi njihovu angažovanost, proaktivnost i da omogući da do šire javnosti posredstvom različitih medija dopre ono što mladi žele da kažu/pokažu. Takođe, projekat je prilika za učesnike/ce da istraže probleme sa kojima se mladi suočavaju i da o njima detaljnije promisle kroz kreiranje sadržaja, a potom te sadržaje plasiraju putem medija, te na taj način širu javnost informišu o problemima mladih.

Trenig je realizovan ispred Grupa “Hajde da…” uz podršku Media Literacy Alliance and Digital Importance koji realizuje projekat “Mladi iz drugačijeg ugla” finansiran od strane Evropske unije.

Trenerkinja na treningu u Somboru bila je Slađana Vlatković.

Sombor: 16.04.2021.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • naslovna

Kako da sačuvam sebe dok pomažem drugima?

U okviru projekta „Aktivirajmo se zajedno!“ koji realizuje grad Sombor kroz aktivnosti Kancelarije za mlade, a finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, tokom ove nedelje održana je poslednja radionica u okviru prvog serijala radionica za mlade na temu „Kako da sačuvam sebe dok pomažem drugima?“.

Tokom radionice učesnici su imali priliku da se upoznaju sa načinima pružanja podrške na način da sačuvaju sebe, a u isto vreme pruže potrebnu podršku. Takođe, tokom radionice učesnici su imali priliku da razmene lična iskustva i izazove prilikom učestvanja u različitim humanitarnim akcijama i projektima.

Trenerkinje na prvom serijalu radionica bile su Kristina Đurišić i Danica Klipa.

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane Kovid 19 virusom, u cilju bezbednosti zdravlja mladih i organizatora, radionica je realizovana putem ZOOM platforme.

Radionicom „Kako da sačuvam sebe dok pomažem drugima?“ završava se prvi serijal radionica za mlade u okviru projekta „Aktivirajmo se zajedno!“. Tokom aprila meseca mlade očekuje drugi serijal radionica za mlade u okviru istog projekta, za koje će poziv biti objaljen na sajtu i društvenim mrežama Kancelarije za mlade.

 • radionica2
 • radionica3
 • radionica4
 • radionica5
 • radionica6
 • radionica7
 • radionica8
 • radionica1

Održana javna prezentacija nacrta Lokalnog akcionog plana za decu Grada Sombora za period od 2021. do 2023. godine

Javna prezentacija Lokalnog akcionog plana za decu Grada Sombora za period od 2021. do 2023. godine održana je 24.03.2021. godine u 12:00 u zgradi Županije.

Lokalni akcioni plan za decu je strateški dokument Grada Sombora u sklopu kog su određeni prioriteti, ciljevi i aktivnosti u oblasti unapređenja položaja dece sa područja Grada Sombora u periodu od 2021. do 2023. godine, a kreiran je na osnovu rezultata istraživanja koje je realizovao UG Somborski edukativni centar tokom druge polovine 2020. godine.

Planom se predviđa na koji će način lokalna samouprava u saradnji sa relevantnim akterima ulagati trud za stvaranje okruženja koje podstiče pozitivan psihosocijalni razvoj dece. Lokalni akcioni plan za decu je prvi lokalni strateški dokument kome je u fokusu dete i predstavlja instrument za ostvarivanje prava deteta i unepređenje položaja dece na području Grada Sombora.

Tokom javne rasprave koja je trajala od 10. do 24. marta dva udruženja su dostavila komentare na nacrt Lokalnog akcionog plana za decu, a na samoj javnoj raspravi bilo je nekoliko sugestija, koje će razmotriti članovi Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za decu.

 • Fotografija-1-1-7-scaled
 • Fotografija-2-1-5-1024x681

Serijal radionica za mlade u okviru projekta „Aktivirajmo se zajedno!“

U okviru projekta „Aktivirajmo se zajedno!“ koji realizuje grad Sombor kroz Aktivnosti Kancelarije za mlade, a finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, tokom prošle nedelje realizovane su dve nove radionice.

Prva radionica „Odgovorna primena digitalnih medija u svetu mladih“ pružila je odgovore na pitanja na koji način da koristimo digitalne medije koji su postali sastavni deo naših života, a da u isto vreme zaštitimo sebe i svoju privatnost.

Druga radionica „Osnove pružanja psihosocijalne podrške u kriznim situacijama“ pružila je odgovore na pitanja kako da pomognemo drugima u momentima kada je pomoć zaista potrebna i na koji način možemo da budemo podrška u kriznim situacijama.

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane Kovid 19 virusom, u cilju bezbednosti zdravlja mladih i organizatora, radionice su realizovane putem ZOOM platforme.

Trenerkinje na radionicama bile su Danica Klipa i Kristina Đurišić.

U narednom periodu, u okviru ovog serijala radionica, mlade očekuje još jedna radionica „Kako da sačuvam sebe dok pomažem drugima?“ 23.03.2021. od 17:30- 19:00 časova putem ZOOM platforme.

Svi mladi koji žele da se prijave mogu putem mejla kancelarijazamlade@sombor.rs

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • radionica 33
 • viber_image_2021-03-16_19-03-59
 • viber_image_2021-03-16_19-04-00
 • viber_image_2021-03-16_19-04-01
 • viber_image_2021-03-16_19-04-04
 • naslovna

Održane radionice za mlade o Verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i Veštinama predavanja

U okviru projekta „Aktivirajmo se zajedno!“ koji realizuje grad Sombor kroz aktivnosti Kancelarije za mlade, a finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, tokom prošle nedelje realizovane su dve radionice za mlade. Prva radionica realizovana je na temu Verbalne i neverbalne komunikacije, dok je druga radionica bila na temu Veština predavanja.

Mladi su tokom radionica imali priliku da kroz interaktivan način rada steknu osnovna znanja o Verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, kao da steknu predavačke veštine.

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane Kovid 19 virusom, u cilju bezbednosti zdravlja mladih i organizatora, radionice su održane preko ZOOM platforme.

Trenerkinje na radionicama bile su Danica Klipa i Kristina Đurišić.

U narednom periodu mlade u okviru projekta „Aktivirajmo se zajedno!“ očekuju tri radionice na koje svi mladi koji žele da se prijave mogu putem mejla kancelarijazamlade@sombor.rs

Raspored radionica u narednom periodu:

 1. Odgovorna primena digitalnih medija u svetu mladih 16.03.2021.
 2. Osnove pružanja psihosocijalne podrške u kriznim situacijama 18.03.2021.
 3. Kako da sačuvam sebe dok pomažem drugima 23.03.2021.

Sve radionice realizuju se putem ZOOM aplikacije od 17:30- 19:00 časova.

Sombor: 12.03.2021.

 • radionica 1
 • radionica 2
 • radionica 3
 • radionica 4
 • radionica 5
 • radionica 6
 • radionica 22
 • radionica 222
 • naslovna

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za decu za period 2021.- 2023. godine

 

 

Program Javne rasprave je sledeći:

– Predmet javne rasprave je nacrt Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021-2023. godine.

– Javna rasprava će trajati u periodu od  10.03.2021. godine do 24.03.2021. godine. Dana   24.03.2021.  godine održaće se javna prezentacija nacrta Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021-2023. godine u periodu od   12.00   do  13.00    časova u sobi 108 u  zgradi  Županije u Somboru, Trg cara Uroša br.1.

– Građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, Trg Cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na sledeću email adresu: bnesovic@sombor.rs, najkasnije do 24.03.2021. godine.

– Javnu raspravu organizuje Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora.

– Potreba za Javnim pozivom za održavanje Javne rasprave ogleda se u sledećem:

Donošenjem Lokalnog akcionog plana za decu za period 2021.- 2023. godine, donosi se  strateški dokument Grada Sombora u sklopu kog su određeni prioriteti, ciljevi i aktivnosti u oblasti unapređenja položaja dece sa područja Grada Sombora u periodu 2021-2023. godine.

Sastavni deo ovog Javnog poziva je  nacrt Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021. -2023. godine.,  koji će biti izložen na zvaničnoj internet stranici grada Sombora:  https://www.sombor.rs/, u rubrici „Aktuelnosti, Javne rasprave-uvid“.

-Nakon završetka Javne rasprave, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora sačiniće izveštaj o Javnoj raspravi.

Sombor: 11.03.2021