ODRŽANA TRIBINA „MLADI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE“

Sa ciljem informisanja mladih o metodama prevencije i zaštite protiv nasilja uzrokovanog mržnjom, Krovna organizacija mladih  Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za mlade, 2. decembra  u Maloj sali Kulturnog centra održala je tribinu pod nazivom „Mladi protiv zločina iz mržnje“.

Debatu je facilitirala Miljana Pejić, ispred Krovne organizacije mladih Srbije, dok su Valerija Forgić i Jelena Štulić mladima predstavile šta je zločin iz mržnje, koje vrste zločina iz mržnje postoje, ko sve može da bude žrtva  i koji su mehanizmi podrške koji postoje za žrtve zločina iz mržnje.

Sombor: 03.12.2019.

  • d9
  • d8
  • d7
  • d6
  • d5
  • d4
  • d3
  • d2
  • d1
  • d10