RAZIGRAJ SVOJ PREDUZETNIČKI DUH

Da li želite da osvestite i vizuelno prikažete šta je to što vas pokreće, inspiriše, motiviše? Da li imate predstavu o vašem poslu iz snova? Koje veštine i znanja je potrebno da steknete kako bi pokrenuli vaš posao?

Putem ove radionice, mladi će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere i naučiti kako da upoznaju i razviju sebe, postave ciljeve i rade na njihovoj realizaciji.

Na ovoj radionicu testiramo društvenu igru koja promoviše proaktivan pristup mladih i preduzimanje potrebnih koraka za postizanje preduzetničkog cilja i ličnog zadovoljstva.

Igra ima za cilj da učesnike provede kroz uvide u lične vrednosti, veštine i talente, preko spoznaje “šta volite da radite” do toga “šta želite da postignete”.

U toku igre učesnici takođe uče kako da kreativno reše problem, kako da procenjuju i vrednuju ideje.

Prijava putem registracionog linka 👇

https://forms.gle/pCzGKxaoWQDTzx5CA

Radionica se realizuje u okviru projekta „Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva“, koji realizuje Novosadski Edukativni Centar, a finansira se kroz WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support.

Sombor: 03.02.2020.

Razigraj svoj preduzetnički duh