FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA OBJAVLJUJE

Konkurs za podršku projektima u sledećim oblastima:

  1. AKTIVIZAM GRAĐANA I DEMOKRATIZACIJA;
  2. JAVNI INTEGRITET I BORBA PROTIV KORUPCIJE;
  3. ETNIČKE MANJINE I INKLUZIJA ROMA.

 

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, sindikati, mediji itd.), nacionalni saveti nacionalnih manjina, državni i lokalni organi, institucije i ustanove i sl. Podnosilac projekta mora biti registrovan ili imati prebivalište u Republici Srbiji. Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama i horizontalno se povezuju sa drugim akterima građanskog društva.

Ukupan iznos sredstava namenjenih za finansiranje projekata prikupljenih putem konkursa je 1.100.000 USD.

Tokom trajanja konkursa biće organizovane informativne radionice za zainteresovane učesnike na konkursu i to:

  • februara 2020. u Novom Sadu u Medija centru Vojvodine, Sutjeska 2/ulaz 8/SPENS – 12.00-14.00 časova;
  • februara 2020. u Nišu u Media & reform centru, Obrenovićeva 38 – 12.00-14.00 časova;
  • februara 2020. u Beogradu u Medija centru, Terazije 3 – 12.00-14.00 časova.

Detaljnije informacije kao o obrazce konkursa možete videti na linku http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/

Sombor: 03.02.2020.