УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ОБУКА МЛАДИХ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

У оквиру пројекта „Млад се промени за посао покрени 5.0“ који је финансиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије завршена је обука за 11 младих за дефицитарна занимања.

Ова активност подразумевала је  припрему, организацију и реализацију двомесечне обуке за 12 младих из Сомбора и околних насеља за дефицитарна занимања за које су млади у предходно спроведеном истраживању исказали потребу (програмер, фризер и трговац.)

Позив је био отворен за све младе узраста 18-30 година. За реализацију обуке задужен је формални партнер на пројекту – Школа за основно образовање одраслих у Сомбору која је реализовала теоријски и практичан део у укупном трајању од 2 месеца. Школа је након похађане обуке организовала полагање и  издала 11 сертификата учесницима који су успешно прошли обуку.

  • 3
  • 2
  • 1