ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЛАП ЗА МЛАДЕ 2020.