Psihološko savetovalište za mlade

U okviru realizacije ovogodišnjeg Lokalnog akcionog plana za mlade u 2020. godini, UG Psihozon počinje sa radom u vidu psihološkog savetovališta za mlade od 15-30 godina.

U okviru Psihološkog savetovališta za mlade, realizuju se različite aktivnosti:

  • PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE I PSIHOTERAPIJA ZA MLADE
  • PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA MLADE POSVEĆENE MENTALNOM/PSIHIČKOM ZDRAVLJU
  • OBELEŽAVANJE 10.OKTOBRA – SVETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA

Usluge i aktivnosti u okviru Savetovališta za mlade su  – besplatne!

Psihološko savetovanje vode kompetentni, edukovani stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja (psiholozi, pedagog) sa orijentacijom ka prevenciji i psihoterapiji, sa dugogodišnjim i raznovrsnim iskustvom u radu sa mladima, kao i drugim, društveno ranjivim, marginalizovanim i diskriminisanim grupama.

 

Autorka programa „Psihološko savetovalište za mlade“ je Saša Stojšić, dipl.psiholog, sa orijentacijom ka prevenciji i psihoterapiji.

Saradnice u okviru Savetovališta su: Monika Vuk, master psiholog, sa orijentacijom ka prevenciji i psihoterapiji i Jelena Cimeša, dipl.pedagog, sa orijentacijom ka prevenciji i psihoterapiji.

*VAŽNA NAPOMENA: Tokom realizacije Programa „Psihološko savetovalište za mlade u 2020.god.“ rukovodićemo se zdravstvenim i drugim preporukama u skladu sa aktuelnom situacijom sa korona virusom !

Više o aktivnostima i uslugama u okviru „Psihološkog savetovališta za mlade“

  1. Psihološko savetovanje i psihoterapija za mlade.

Uključuje psihološko savetovanje i psihoterapijski rad sa mladima, uključujući i psihodijagnostiku , odnosno, primenu psiholoških mernih instrumenata (psiholoških testova) kao važnih pomoćnih sredstva za procenu psihičkog statusa i karakteristika mladih, u skladu sa etikom psihološke struke, poštujući privatnost svakog mladog čoveka koji se obrati stručnom licu za savet, podršku, informaciju, konsultaciju ili pomoć, u cilju rešavanja problema u vezi sa psihičkim funkcionisanjem.

Realizuje se kroz individualne susrete, u dogovoru sa mladom osobom koja se obrati za informaciju, savet ili stručnu pomoć. Kako bi usluge psihološkog savetovanja i psihoterapije bile dostupne što većem broju mladih, one podrazumevaju tri besplatna susreta sa stručnjakom u oblasti psihološkog funkcionisanja. Nakon toga, otvorena je mogućnost nastavka rada, u dogovoru obe strane.

U radu sa mladima, primenjuje se integrativan psihološki pristup, koji uvažava ličnost svake mlade osobe, razvojne karakteristike, vrstu problema, kontekst i sl., a koji je zasnovan na savremenim naučnim saznanjima iz oblasti psiholoških i srodnih nauka.

Ako se školuješ ili si završio/-la ili napustio/-la školu, ne/zaposlen/-a si, suočavaš se sa određenim problemima u svakodnevnom funkcionisanju, učenju, radu, ljubavi, međuljudskim odnosima i dr., imaš narušeno psihičko zdravlje (anksiozan/-na si, depresivan/-na, strahuješ, izgubio/-la si volju, poremećen ti je san, apetit, povukao/-la si se u sebe, imaš iskustvo lečenja od određenih psihičkih/psihijatrisjkih tegoba i bolesti, nalaziš se pred izborom škole, fakulteta, zanimanja ili posla, zanimaš se za psihološke teme, psihologiju ili ljudsku psihu uopšte, želiš da bolje upoznaš sebe i druge, studiraš humanističke nauke ili želiš da studiraš psihologiju ili srodne nauke, imaš problem zavisnosti (psihoaktivne supstance i dr.), iskustvo osuđivanosti i izdržavanja kazne zatvora ili neke vanzavodske sankcije i mere, ili se suočavaš sa nekim drugim problemom ili dilemom – pozovi nas!

Možete nas kontaktirati na sledeći način:

Telefon: 064 538 3 438

Mejl: psihozonsombor@yahoo.com

Fejsbuk: Psihozon (porukom u inboks)

Sombor: 06.07.2020.