Održan trening za mlade o prevenciji diskriminacije

Centar za pedagoške inicijative je od 24-27. juna održao trening za mlade o prevenciji diskriminacije. Mladi na treningu saznali više o diskriminaciji, pravnom okviru prevencije i reagovanja na diskriminaciju, ljudskim pravima, ali i o  samom pojmu radioničarskog rada, načinim planiranja radionica, te su se upoznali sa metodama koje se koriste u neformalnom obrazovanju i iskustveno prošli kroz neke od njih, kao što su stavometar, akvarijum, oluja ideja, debata, igre uloga i studija slučaja. Mladi su se upoznali i sa najvažnijim priručnicima za neformalno obrazovanje u oblasti prevencije na diskriminaciju (npr Compass: Manual for Human Rights Education With Young People ). Trening je finansiran iz budžeta grada Sombora kroz Javni konkurs za realizaciju LAP-a za mlade u 2020. godini.

Sombor: 06.07.2020.

 • 1d
 • 2d
 • 3d
 • 4d
 • 6d
 • 7d
 • 8d
 • 9d
 • 10d
 • 11d
 • 12d