Одржан тренинг за младе о превенцији дискриминације

Центар за педагошке иницијативе је од 24-27. јуна одржао тренинг за младе о превенцији дискриминације. Млади на тренингу сазнали више о дискриминацији, правном оквиру превенције и реаговања на дискриминацију, људским правима, али и о  самом појму радионичарског рада, начиним планирања радионица, те су се упознали са методама које се користе у неформалном образовању и искуствено прошли кроз неке од њих, као што су ставометар, акваријум, олуја идеја, дебата, игре улога и студија случаја. Млади су се упознали и са најважнијим приручницима за неформално образовање у области превенције на дискриминацију (npr Compass: Manual for Human Rights Education With Young People ). Тренинг је финансиран из буџета града Сомбора кроз Јавни конкурс за реализацију ЛАП-а за младе у 2020. години.

Сомбор: 06.07.2020.

 • 1д
 • 2д
 • 3д
 • 4д
 • 6д
 • 7д
 • 8д
 • 9д
 • 10д
 • 11д
 • 12д