Kajak klub Sombor realizuje aktivnosti projekta „U zdravom telu zdrav duh“

U okviru odobrenih projekata putem Javnog konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade u 2020. godini, Kajak klub Sombor realizuje niz aktivnosti za mlade u saradnji sa Crvenim krstom Sombor i Dnevnim boravkom pri ŠOSO „Vuk Karadžić“.

U okviru projekta „U zdravom telu zdrav duh“ mladi su imali priliku da savladaju osnovne elemente kajakaštva i da se oprobaju u vožnji kajakom, ali i da uživaju u druženju i sticanju novih znanja na radionicama Crvenog krsta na različite teme. Kroz radionice mladi su imali priliku da steknu znanja iz oblasti promocije humanih vrednosti, bezbednosti na vodi, prevenciji trgovine ljudima, kao i edukacija o prvoj pomoći.

Cilj projekta  je očuvanje i unapređenje zdravih stilova života mladih, kroz uključivanje osoba sa razvojnim poteškoćama u fizičke aktivnosti i edukacije

Sombor: 11.09.2020.

  • k1
  • k2
  • k3
  • k4
  • k5
  • k6
  • k7
  • k8
  • naslovna kajak klub