Fizi Bizi Fest 10

Malo je reći fantastičan program desetog  festivala nauke u Somboru.

Od 01.-30. 11.2020. godine program festivala možete pratiti na https://fizibizifest.wixsite.com/official

  • Vakcine – miskoncepcija ili prekretnica u medicini

dr Danijela Petrović Graovac, redovni profesor PEF Sombor;

  • Kultura u vreme korona virusa

dr Maja Vukadinović, docent Fakultet savremenih umetnosti Beograd;

  • Ima li života u svemiru?

Nikola Božić, programski direktor Istraživačke stanice „Petnica“;

  • Korona virus i vrednosti

Predrag Čičovački, redovni profesor College of the Holy Cross, Boston, USA.;

  • „Opasna“ zračenja

prof. dr Marija Bošnjak Stepanović, vanredni profesor PEF Sombor;

  • Rezilijentnost-od mita ka činjenicama

dr Dejan Đorđić, asistent za pedagoške nauke PEF-a u Somboru;

  • Veliki izazov-imunološki odgovor na SARS-CoV2

dr Marija Gavrović Janković, redovni profesor Hemijski fakultet Beograd;

  • 250 dana kasnije – šta naučnici (ne) znaju o koronavirusu

Isidora Stanković, doktorant biomedicinskih nauka Weill Medical College of Cornell University, USA.;

  • Da Covid19 ne bude bauk

dr Emeše Uri, lekar spec. opšte medicine, v.d. direktor Dom zdravlja dr. Đorđe Lazić Sombor;

  • COVID-19 i trka sa vremenom: „stari“ lekovi protiv nove bolesti

prof. dr Radomir Saičić, Hemijski fakultet Beograd, redovni član SANU.

Sombor: 22.10.2020.