Psihološke radionice za mlade

Proteklih meseci, predstavnici somborskog psihološkog centra “PSIHOZON”, realizovali su niz psiholoških radionica za mlade, a najučestalije su bile uoči samog obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja – 10.oktobra. Cilj ovih radionica je bio da se mladi edukuju o značaju brige, očuvanja i unapređenja sopstvenog psihičkog zdravlja, a ujedno i da obrate pažnju na psihička stanja drugih, kako bi se bolje razumeli i uvažavali, tako da je fokus bio i na prevenciji predrasuda i stigme prema osobama koje imaju neki psihički problem i/ili koje se leče ili su se lečile od psihičkih/psihijatrijskih bolesti. Sa mladima smo obrađivali različite psihološke teme, a akcenat je bio na osećanjima/emocijama i stim u vezi emocionalnoj pismenosti.

Mladi su pokazali veliku zainteresovanost za ove teme.

Radionice su održane u Somboru: u Srednjoj ekonomskoj školi, Srednjoj školi “Sveti Sava”, Dnevnom boravku za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom /ŠOSO “Vuk Karadžić”, Omladinskom klubu, Psihozon-u, kao i u Osnovnoj školi “I.G.Kovačić” u Stanišiću. Realizovali su ih psiholozi: Tatjana Đurić, Monika Vuk, Saša Stojšić, Milica Lugumerski i pedagog, Jelena Cimeša.

Mladi su upoznati i sa mestima na kojima mogu dobiti stručnu psihološku podršku, uključujući i sam “Psihozon”, gde svi zainteresovani mogu da dobiju stručne usluge psihološkog savetovanja, psihoterapijske usluge, psihodijagnostiku i dr. vid psihološke podrške.

Radionice su realizovane u okviru projekata podržanih od strane Grada Sombora “Psihološko savetovalište za mlade u 2020.god.”/LAP za mlade, kao i projekta “Zajedno za mlade”/”Psihološki kutak za mlade”-Psihozon, podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sve aktivnosti sa mladima su realizovane u skladu sa aktuelnim preporukama nadležnih vezanih za kovid epidemiju.

Verujemo da su navedene aktivnosti doprinele da mladi jasnije i na vreme prepoznaju problem i da su spremniji da se obrate za stručnu pomoć ukoliko neke probleme ne znaju sami da reše ili uz podršku ljudi iz užeg okruženja, kao i da im je postala bliža činjenica da nije sramota imati dilemu ili problem u psihičkom funkcionisanju, jer u takvim situacijama i stanjima može da bude svako. Psihički problem su kao i fizički, svakom mogu da se dese. A psihičko zdravlje je važno jednako kao i fizičko, jer zdravlje ne treba cepkati – zdravlje je zdravlje, a mi smo celi (psihofizički).

Izvor: Psihozon

Sombor: 17.11.2020.

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p9
 • p10
 • p11
 • p12
 • naslovna