Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za decu za period 2021.- 2023. godine

 

 

Program Javne rasprave je sledeći:

– Predmet javne rasprave je nacrt Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021-2023. godine.

– Javna rasprava će trajati u periodu od  10.03.2021. godine do 24.03.2021. godine. Dana   24.03.2021.  godine održaće se javna prezentacija nacrta Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021-2023. godine u periodu od   12.00   do  13.00    časova u sobi 108 u  zgradi  Županije u Somboru, Trg cara Uroša br.1.

– Građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, Trg Cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na sledeću email adresu: bnesovic@sombor.rs, najkasnije do 24.03.2021. godine.

– Javnu raspravu organizuje Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora.

– Potreba za Javnim pozivom za održavanje Javne rasprave ogleda se u sledećem:

Donošenjem Lokalnog akcionog plana za decu za period 2021.- 2023. godine, donosi se  strateški dokument Grada Sombora u sklopu kog su određeni prioriteti, ciljevi i aktivnosti u oblasti unapređenja položaja dece sa područja Grada Sombora u periodu 2021-2023. godine.

Sastavni deo ovog Javnog poziva je  nacrt Lokalnog akcionog plana za decu grada Sombora za period 2021. -2023. godine.,  koji će biti izložen na zvaničnoj internet stranici grada Sombora:  https://www.sombor.rs/, u rubrici „Aktuelnosti, Javne rasprave-uvid“.

-Nakon završetka Javne rasprave, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora sačiniće izveštaj o Javnoj raspravi.

Sombor: 11.03.2021