Održana javna prezentacija nacrta Lokalnog akcionog plana za decu Grada Sombora za period od 2021. do 2023. godine

Javna prezentacija Lokalnog akcionog plana za decu Grada Sombora za period od 2021. do 2023. godine održana je 24.03.2021. godine u 12:00 u zgradi Županije.

Lokalni akcioni plan za decu je strateški dokument Grada Sombora u sklopu kog su određeni prioriteti, ciljevi i aktivnosti u oblasti unapređenja položaja dece sa područja Grada Sombora u periodu od 2021. do 2023. godine, a kreiran je na osnovu rezultata istraživanja koje je realizovao UG Somborski edukativni centar tokom druge polovine 2020. godine.

Planom se predviđa na koji će način lokalna samouprava u saradnji sa relevantnim akterima ulagati trud za stvaranje okruženja koje podstiče pozitivan psihosocijalni razvoj dece. Lokalni akcioni plan za decu je prvi lokalni strateški dokument kome je u fokusu dete i predstavlja instrument za ostvarivanje prava deteta i unepređenje položaja dece na području Grada Sombora.

Tokom javne rasprave koja je trajala od 10. do 24. marta dva udruženja su dostavila komentare na nacrt Lokalnog akcionog plana za decu, a na samoj javnoj raspravi bilo je nekoliko sugestija, koje će razmotriti članovi Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za decu.

  • Fotografija-1-1-7-scaled
  • Fotografija-2-1-5-1024x681