Одржана јавна презентација нацрта Локалног акционог плана за децу Града Сомбора за период од 2021. до 2023. године

Јавна презентација Локалног акционог плана за децу Града Сомбора за период од 2021. до 2023. године одржана је 24.03.2021. године у 12:00 у згради Жупаније.

Локални акциони план за децу је стратешки документ Града Сомбора у склопу ког су одређени приоритети, циљеви и активности у области унапређења положаја деце са подручја Града Сомбора у периоду од 2021. до 2023. године, а креиран је на основу резултата истраживања које је реализовао УГ Сомборски едукативни центар током друге половине 2020. године.

Планом се предвиђа на који ће начин локална самоуправа у сарадњи са релевантним актерима улагати труд за стварање окружења које подстиче позитиван психосоцијални развој деце. Локални акциони план за децу је први локални стратешки документ коме је у фокусу дете и представља инструмент за остваривање права детета и унепређење положаја деце на подручју Града Сомбора.

Током јавне расправе која је трајала од 10. до 24. марта два удружења су доставила коментаре на нацрт Локалног акционог плана за децу, а на самој јавној расправи било је неколико сугестија, које ће размотрити чланови Радне групе за израду Локалног акционог плана за децу.

  • Фотографија-1-1-7-scaled
  • Фотографија-2-1-5-1024x681