Održana obuka mladih za pisanje projekata

Tokom dva vikenda od 2.-4. i 9.11. marta u prostorijama Omladinskog kluba održana je obuka za mlade  „Jačanje kompetencija za pripremu i realizaciju projekata finansiranih iz sredstava EU i drugih međunarodnih fondova“.

Obuka je trajala 6 dana i bila podeljena u tri modula u toku kojih je od 18 mladih, 13 uspešno završilo kompletnu obuku i unapredilo svoje kompetencije u oblasti prikupljanja sredstava i realizacije projekata iz međunarodnih projekata.

Treneri na obuci bili su stručnjaci partnerske organizacije na projektu Somborskog edukativnog centra, Branislav Trudić i Katarina Farkaš, a na obuci je prisustvovao i Petar Kecman, mlađi savetnik u Fondaciji Tempus, nadležnoj za sprovođenje Erasmus plus programa u Srbiji, koji je odgovarao na pitanja mladih i približio im konkurse koje ove fondacije raspisuju.

Sombor: 12.03.2018.