Конкурс у области економског оснаживања жена

Право учешћа на конкурсу имају само женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге које имају знања и доказано искуство у раду на родној равноправности и економском оснаживању жена. Вредност додељеног гранта износиће најмање 20.000 а највише 30.000 евра. Трајање предложених пројеката ће бити најмање 1 година а најдуже 2 године.
Рок за достављање предлога пројеката је 27. мај 2018. године, а више информација о самом позиву као и документација за пријављивање доступне су на веб сајту УНДП-а у Србији

За додатне информације молим Вас контактирајте Ољу Јанковић Лековић, координаторку пројектне компоненте, пројекат Кључни кораци ка родној равноправности у Србији, електронска пошта:

Инфо сесије поводом позива за подношење пројеката у области економског оснаживања жена, током којих ће женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге имати могућност да поставе питања и добију појашњења о свим детаљима ова три позива ће бити организоване:

  • 9. маја 2018, од 13-15 часова у Ужицу, Градска кућа, Димитрија Туцовића 52
  • 11. маја 2018, од 12-14 часова у Новом Саду, ЕУ Инфо Поинт, Булевар Михајла Пупина 17
  • 14. маја 2018, од 12-14 часова у Београду, ЕУ Инфо центар, Краља Милана 7
  • 15. маја 2018, од 13-15 часова у Нишу, ЕУ Инфо Поинт, Вожда Карађорђа 5

Сомбор: 07.05.2018.