Počele aktivnosti za decu Radio kluba Sombor

U okviru Javnog poziva za realizaciju Programa za decu u 2018. godini, Radio Klub Sombor nastavlja sa aktivnostima za decu.

Projektom „Foksoring za decu 2018.“ planirano je da deca sa teritorije Sombora učestvuju na obuci koja će im omogućiti da se bave sportsko tehničkom disciplinom u oblasti radio amaterske goniometrije. Nakon obuke, deca će imati mogućnost da stečena znanja primene u prirodi kada će uz pomoć jednostavnih mapa tragati za radio predajnicima pomoću prijemnika na terenu.

Članovi Radio kluba „Nikola Tesla“ održali su prezentaciju aktivnosti deci u OŠ „Dositej Obradović“ kako bi ih upoznali sa narednim aktivnostima projekta i na koji način mogu da postanu deo Foksoringa za decu u 2018. godini.

Sombor: 07.05.2018.