Poseta studenata Omladinskom klubu grada Sombora

U sredu, 18. aprila 2018. godine, studenti Pedagoškog fakulteta posetili su Omladinski klub u Somboru. Budući vaspitači i učitelji su somborski Omladinski klub posetili u sklopu predmeta Didaktičke igre koji realizuje prof. dr Svetlana Španović. Studente je u Omladisnkom klubu dočekala Bojana Nešović, koordinatorka za decu i mlade. Svrha posete bila je učestvovanje na radionici „Učenje kroz igru i izrada Montesori materijala“ koju je pripremila i realizovala Bojana Nešović, nekadašnji student našeg fakulteta i sertifikovana omladinska radnica, a na inicijativu Dejana Đorđića, asistenta na ovom predmetu.

Tokom ove tročasovne radionice studenti Pedagoškog fakulteta su stekli znanja o upotrebi igre u didaktičke svrhe. Takođe, studenti su imali priliku da se upoznaju sa igrama koje mogu da primene u neposrednom radu sa decom, a posebna pažnja je posvećena samostalnom osmišljavanju igara i izradi materijala za igre. U drugom delu radionice, Bojana Nešović je upoznala studente sa izradom Montesori materijala i literaturom u kojoj mogu da pronađu više informacija o Montesori metodu i materijalu koji se koristi. Ona je studentima ukratko objasnila ulogu, funkciju i značaj Montesori pedagogije i materijala koji se koriste. U izlaganju o Montesori metodu u radu sa decom Bojana je naglasila da je osnovna svrha Montesori materijala pomoć u razvoju i prenošenje znanja i veština, uz akcentovanje dečije samostalnosti. Montesori materijal je tačno definisan i koristi se prilikom realizacije Montesori programa na različitim uzrastima: do 3 godine, od 3 do 6 godina, od 6 do 12 godina i od 12 do 15 godina.

Sombor: 23.04.2018.