POZIV NA OBUKU „JAČANJE KOMPETENCIJA ZA RADNI ANGAŽMAN U ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA“

Grad  Sombor,  Somborski  edukativni centar i  Somborski omladinski Boom upućuju poziv mladima  do  30  godina  sa  teritorije  Grada  Sombora,  na  trodnevnu  obuku pod  nazivom “Jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva”. Obuka  će  se  održatiu  periodu  od 14.  do  16.  decembra 2018.  godine  u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.

Primljeni  polaznici  će  imati  priliku  da  steknu  osnovna  znanja  i  veštine  potrebne  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva  kao  što  su: građanska  participacija  i  aktivizam,  kreiranje  programa,  struktura  organizacija,  fandrejzing  –prikupljanje  sredstava,  upravljanje  finansijama, organizovanje  događaja, odnosi  sa  javnošću,  timski  rad,  monitoring,  evaluacija  i  sl.

Zainteresovani  nezaposleni  mladi  sa  područja  Grada  Sombora mogu  se  prijaviti  za  učešće  u  projektu najkasnije do  srede,  12.  decembra,  2018.godine  slanjem  popunjenog  prijavnog  formulara  na  mejl  kancelarijazamlade@sombor.rs

Povratnu  informaciju  o  tome  da  li  su  primljeni,  zainteresovani  kandidati  će  dobiti  13.  decembra  2018.  godine  putem  mejla i kontakt  telefona  koje  su  naveli  u  prijavi.

Učešće  je  besplatno,  a  polaznicima  su  obezbeđeni  materijal  za  rad,  obroci,  osveženje  i  putni  troškovi  za  polaznike  koji  žive  u  prigradskim  naseljima  -Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić, Stapar, Svetozar Miletić, Telečka i Čonoplja. 5 najmotivisanijih učesnika obuke će imati priliku da do  kraja  januara realizuju svoju četrdesetočasovnu  „džobšedouing“  aktivnost u nekoj organizaciji civilnog društva u Somboru koja ima zaposlene,  gde će pratiti aktivnosti istih i osnaživati se za svoj budući potencijalni angažman u nekoj od organizacija civilnog društva. Polaznici obuke dobiće sertifikat koji svedoči o učešću na obuci,  sticanju osnovnih znanja i realizovanoj „džobšedouing“  aktivnosti. Obuka  se  organizuje  u  okviru  projekta „MLAD  SE  PROMENI,  ZA  POSAO  POKRENI  4.0– unapređenje  zapošljivosti  i  podsticanje  zapošljavanja  mladih  u  Somboru“ koji  realizuje Grad Somboru  partnerstvu  sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz  finansijsku  podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

vizual