Realizovana obuka za jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva

U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0“ koji realizuje Grad  Sombor,  Somborski  edukativni centar i  Somborski omladinski Boom realizovana je obuke za mlade od 15-30 godina, “Jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva”. Obuka  je  održana u  periodu  od 14.  do  16.  decembra 2018.  godine  u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.

Kroz tri dana obuke polaznici su imali priliku da steknu osnovna  znanja  i  veštine  potrebne  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva  kao  što  su: građanska  participacija  i  aktivizam,  kreiranje  programa,  struktura  organizacija,  fandrejzing  –prikupljanje  sredstava,  upravljanje  finansijama, organizovanje  događaja, odnosi  sa  javnošću,  timski  rad,  monitoring,  evaluacija  i  sl.

Nakon obuke, svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost da borave u nekim od organizacija civilnog društva u Somboru kako bi stekli praktične veštine i na licu mesta se upoznali sa načinom funkcionisanja udruženja građana.

  • 9.1
  • 99999