UČINI NEŠTO ZA SVOJ GRAD – MLADI PROMOVISALI NOVU MOBILNU APLIKACIJU „PRIJAVI KOMUNALNI PROBLEM“

U petak, 07.06. ispred Gradske kuće Kancelarija za mlade je uz pomoć volontera i volonterki informisala građane o novoj mobilnoj aplikaciji „Prijavi komunalni problem“.

Uz pomoć ove aplikacije građani imaju mogućnost da brzo i jednostavno prijave komunalni problem na teritoriji grada Sombora i to jednostavnim korišćenjem mobilnog telefona. Nakon što posete adresu www.prijavi.rs (ili skeniraju QR kod) građani mogu na licu mesta da fotografišu određeni komunalni problem i proslede prijavu, a nadležne gradske službe ga rešavaju u najkraćem mogućem roku.

Kategorije problema koje možete prijaviti putem aplikacije su:

 • Nepropisno parkiranje;
 • Vozilo u pešačkoj zoni;
 • Napušteno vozilo;
 • Nelegalna gradnja;
 • Ruševni objekat;
 • Oštećena fasada;
 • Oglas na drvetu;
 • Oglas na stubu javne rasvete;
 • Vodovod;
 • Atmosferska kanalizacija;
 • Gasna mreža;
 • Distribucija toplotne energije;
 • Divlje deponije;
 • Kontejneri- smeće;
 • Odložen komunalni otpad;
 • Odložen građevinski otpad;
 • Oštećena kanta za smeće;
 • Oštećen kontejner;
 • Oštećen saobraćajni znak;
 • Dečija igrališta;
 • Javna rasveta;
 • Oštećenje trotoara;
 • Oštećenje kolovoza;
 • Orezivanje drveta;
 • Oštećena klupa;
 • Psi lutalice;
 • Uginule životinje;
 • Neki drugi problem.

Aplikacija koristi GPS pomoću kojeg se određuje tačna lokacija na kojoj se određeni problem nalazi, a aplikaciju možete koristiti i kao anonimni korisnik.

Kancelarija za mlade se zahvaljuje volonterkama iz Srednje ekonomske škole u Somboru, Tijani, Nikolini, Tijani, Marici, Milani, kao i volonterima Somborskog edukativnog centra, Filipu, Nikoli i Milani, koji su učestvovali u javnoj akciji.

Sombor: 07.06.2019.

 • akcija 1
 • akcija 2
 • akcija 3
 • akcija 4
 • akcija 5