PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA MLADE U PSIHOZONU

Psihološko savetovalište za mlade namenjeno je svim mladima, osobama od 15-30 godina, bilo da se školuju ili ne, bilo da su zaposleni ili ne, bilo da se suočavaju sa određenim problemima u svakodnevnom funkcionisanju, učenju, radu, ljubavi, međuljudskim odnosima, bilo da su se lečili ili se leče zbog određenih psihičkih tegoba, bilo da imaju neku dilemu u izboru škole, fakulteta, zanimanja, posla, bilo da se zanimaju za psihološke teme, psihologiju ili ljudsku psihu uopšte.

Psihološko savetovalište radi u periodu od tri meseca, avgust, septembar i oktobar 2019.god.

U okviru Psihološkog savetovališta za mlade, tim Centra za individualni razvoj i unapređenje društva Psihozon  osmislio je različite aktivnosti:

• PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE I PSIHOTERAPIJA ZA MLADE;

• PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA MLADE POSVEĆENE MENTALNOM/PSIHIČKOM ZDRAVLJU;

• OBELEŽAVANJE 10.OKTOBRA – SVETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA.

Usluge i aktivnosti u okviru Savetovališta za mlade su  – besplatne!

Psihološko savetovanje vode kompetentni, edukovani stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja, psiholozi sa orijentaciojom ka prevenciji i psihoterapiji, sa dugogodišnjim i raznovrsnim iskustvom u radu sa mladima, kao i drugim, društveno ranjivim, marginalizovanim diskriminisanim grupama.

Telefon: 064 538 3 438

Mejl: psihozonsombor@yahoo.com

FB: Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON

Rad savetovališta je podržan od strane Grada Sombora – LAP za mlade u 2019.god. u okviru projekta „Psihološko savetovalište za mlade u 2019.god.“

Više o aktivnostima i uslugama u okviru Psihološkog savetovališta za mlade:

1. Psihološko savetovanje i psihoterapija za mlade:

Uključuje psihološko savetovanje i psihoterapijski rad sa mladima, primeljujući psihološke merene instrumente kao važna pomoćna psihodijagnostička sredstva za procenu psihičkog statusa mladih, u skladu sa etikom psihološke struke, poštujući privatnost svakog mladog čoveka koji se obrati stručnom licu za savet, podršku, informaciju, konsultaciju ili rešenje aktuelnog problema u vezi sa psihičkim funkcionisanjem.

Realizuje se kroz individualne susrete, u dogovoru sa mladom osobom koja se obrati za informaciju, savet ili pomoć psihologu/psihoterapeutu, i podrazumevaju tri susreta po osobi.

U radu sa mladima, primenjuje se integrativan psihološki pristup, koji uvažava ličnost svake mlade osobe, lične i razvojne karakteristike, vrstu problema i sl., a koji je zasnovan na savremenim naučnim saznanjima iz oblasti psiholoških  i srodnih nauka.

 

2. Radionice za mlade posvećene mentalnom zdravlju.

Radionice za cilj imaju edukovanje mladih o psihičkom zdravlju, značaju zaštite, očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja svakog čoveka, prevenciju duševnih bolesti, kao i predrasuda prema osobama sa psihičkim problemima, te osnaživanje i ohrabrivanje mladih za traženje stručne podrške i pomoći u pravcu rešavanja psihičkih problema.

 

3. Obeležavanje 10.oktobra – Svetskog dana mentalnog zdravlja.

Ovo je posebno značajan dan kada je psihičko zdravlje u pitanju, koji se širom sveta i naše zemlje, a od pre par godina i u Somboru, na inicijativu Psihozon-a, obeležava sa porukom javnosti koliko je važna briga o psihičkom zdravlju svih nas, kao i prevencija širenja predrasuda i stigme prema osobama sa psihičkim problemima.

Sombor: 06.08.2019.

67896434_2397618750315015_6738779433743679488_n