Центар за развој образовања „Планета“

planeta-logo copy

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА ПЛАНЕТА

Стевана Бељанског 23, Цомбор

Контакт телефон: 064/27-86-004, 062/79-87-79

Ена Хорват, председница удружења

centar.planeta@gmail.com

Интернет странице:

Удружење Центар за развој образовања „Планета“ основано је 2016. године ради остваривања циљева у области развоја и унапређивања образовања и популаризације науке, а то постиже активирањем деце и омладине путем пројеката и програма који код истих развијају креативност, еколошку свест, научну писменост, критично размишљање, социјалне вештине и друштвену одговорност.

У сврху остваривања циљева удружења:

 1. популаришемо науку кроз организовање јавних догађаја (фестивали, конференције, трибине и др.)
 2. спроводимо програме професионалне оријентације тј. едукујемо децу и младе за избор занимања из области природних, техничких, друштвених и других наука;
 3. прикупљамо и обрађујемо научну и стручну литературу у области у образовања; објављујемо књиге, зборнике радова, информаторе, часописе, приручнике, стручну литературу, билтене и остале публикације и издања у области педагошког, научног и истраживачког стваралаштва на свим нивоима образовања;
 4. реализујемо пројекте и организујемо, самостално или сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области васпитно-образовног рада;
 5. организујемо волонтерске акције и друге типове јавних догађаја за подизање друштвене свести о значају образовања и доприноса образовања у локалној заједници и шире;
 6. сарађујемо са школама, факултетима, универзитетима, институтима, привредним организацијама у општинама, градовима, окрузима и Републиком, као и стручним друштвима и удружењима научних и просветних радника у земљи и иностранству;
 7. организујемо просветне раднике и друге стручњаке у циљу њиховог стручног усавршавања (семинари, радионице, тренинзи, обуке, летње и зимске школе, научно-образовни скупови, студијска путовања, сабори, и др.);
 8. организујемо научно-образовне и забавно-едукативне ваннаставне активности у циљу квалитетног провођења слободног времена деце и младих (радионице, тренинзи, обуке, летње и зимске школе, научно-образовни кампове, ученичке размене, такмичења, смотре и др.);
 9. дајемо допринос развоју и унапређењу образовних стандарда и стандарда компетенција запослених у образовању;
 10. подстичемо умрежавања и размене знања и праксе између удружења, институција, јавних установа која спроводе образовни-васпитно рад;
 11. реализујемо програме подстицања и развоја научно-техничког и истраживачког стваралаштва надарених и талентованих појединаца из природних, техничких, друштвених и других наука;
 12. учествујемо на саветовањима, конгресима и симпозијумима, смотрама и такмичењима других држава у свету из области природних, техничких, друштвених и других наука;
 13. организујемо изложбе из делокруга кретивног и научног стваралаштва деце, младих и одраслих из природних, техничких, друштвених и других наука;
 14. према својим материјалним могућностима, помажемо комплетирање и набавку опреме, дидактичких материјала и свега што је неопходно за научно техничко и истраживачко стваралаштво талената, као и за друге потребе из области природних, техничких, друштвених и других наука;
 15. додељујемо награде и признања: ученицима и студентима и другим лицима за постигнуте резултате у раду, смотрама, такмичењима, изложбама и другим програмским садржајима; професорима, наставницима, учитељима, менторима и другим сарадницима за постигнуте резултате у раду у области природних, техничких, друштвених и других наука; организацијама – појединцима који својим активностима доприносе развоју образовања и популаризацији науке;
 16. сарађујемо са државим органима у оквиру образовног система, као што су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Заводима, Школским управама и др. у циљу развоја и унапређивања образовања.

У току 2017. године реализовали су пет пројеката: Дечји научни Клуб 2 – научна школица за децу, Физи Бизи Фест 7 – традиционални фестивал науке у Сомбору, Камп Зелена Прича – програм еколошких активности за децу у природи , Опланети се-сачувај планету – програм еколошких активности за децу у природи, Open mind knows no borders – Ерасмус плус омладинска размена.

Више  о пројектима може се прочитати на: www.centarplaneta.org   у рубрици Пројекти.