Umetnički studio Sombor

logo

Umetnički studio Sombor

Lipov lad 20, Sombor

Kontakt telefon: 060/045-01-53

Danijel Peršić, predsednik udruženja

umetnickistudio.sombor@gmail.com

Internet stranica: www.facebook.com/umetnickistudioso

Udruženje Umetnički studio Sombor, počelo je sa radom kao neformalna grupa 2013. godine, nakon čega su 2017. godine registrovali udruženje i nastavili samostalan rad u okviru udruženja.

Ciljevi i oblasti ostvarivanja ciljeva udruženja su:

 1. Razvijanje i unapređivanje umetničkog izražavanja u opštini Sombor i Republici Srbiji;

2. Organizuje (samostalno i sa drugim organizacijama) likovne kolonije i aukcije slika humanitarnog karaktera;

3. Organizuje edukacije, radionice, manifestacije, stručne skupove umetničkog izražavanja (samostalno i sa drugim organizacijama);

4. Objavljuje kataloge i druge publikacije iz delokruga svog rada;

5. Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u okviru umetničkog izražavanja;

6. Organizuje posete kulturnim dešavanjima;

7. Pomaže svojim članovima u organizaciji samostalnih izložbi;

8. Učestvuje na likovnim kolonijama, organizovanim od strane drugih udruženja;

9. Učestvuje na smotrama likovnog stvaralaštva u opštini, zoni, regiji;

10. Pomaže članovima Udruženja za učestvovanje na konkursima, izložbama i dr.;

11. Pomaže članovima u nabavci repro materijala;

12. Sarađuje sa istim ili sličnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje imaju iste ili slične ciljeve delatnosti.

Umetnički studio Sombor organizator je Kampa umetnosti, tri godine uzastopno, na kome učestvuju deca i mladi od 5 do 25 godina. Deca i mladi svake godine izlažu na dve kolektivne izložbe, na dan osnivanja i pred novogodišnje praznike. Udruženje je učesnik manifestacije Dani Des Artsa, a organizovane su i likovne kolonije u Etno kući Jelena, kao i na somborskoj glavnoj ulici. Umetnički studio ima stalnu saradnju sa Gradskim muzejom Sombor, gde su u više navrata održane javne radionice, prilikom kojih su umetnici slikali eksponate. Svake godine udruženje učestvuje na manifestaciji MIRK (Međunarodna izložba rukotvorina i kolekcionarstva), a dobitnici su i više nagrada na nagradnim konkursima, organizovanih od strane gradskih udruženja.