Udruženje „Bezdan Info“

logo

UG BEZDAN INFO

Žrtava Fašizma 125, Bezdan

Kontakt telefon: 065/8119244

Arpad Šereš, predsednik udruženja

arpad.seres@gmail.com

Udruženje „Bezdan Info“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2013. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti aktivizma i volonterizma mladih i ostalih građana Bezdana. Izrađuje operativne programe i konkuriše na sve moguće projekte koji su u skladu sa ciljevima ovog Udruženja. Permanentno prati dešavanja u užoj i široj okolini, objektivno i nepristrasno informiše putem veb sajta BezdanInfo, kao i preko svih ostalih mogućih medija. Organizuje i vrši edukaciju i stručno usavršavanje ljudskih resursa i osposobljavanje za sprovođenje razvojnih projekata, organizovanje koncerata, prisustvovanje na seminarima i edukacijama u zemlji i inostranstvu.

Neke od realizovanih aktivnosti su I, II, III i IV tradicionalni dečji kamp na kojem se realizuju aktivnosti za decu, uključujući plesanje, sekciju ručnog rada, kao i aktivnosti u prirodi. Plan  je da se u budućnosti uključi 30 dece uzrasta 6 godina. „Nazad u prirodu biciklima i vodenim putem“ je projekat kojim se motivišu mladi iz Bezdana i okolnih mesta da razvijaju nove ideje o mogućnosti turizma na selu kako bi izgradili strategiju novog turizma za buduće projekte i škole u prirodi za mlade. Osnovni cilj projekta je dobra saradnja mladih iz Bezdana, Hrvatske i Mađarske, kako bi zajedno radili na idejama i realizovali aktivnosti u prirodi u Bezdanu.