Канцеларија за младе је …

Канцеларија за младе (енгл. Local Youth Оffice) је део градске/општинске управе задужен за координацију локалне омладинске политике у свим областима од значаја за младе, а у складу са специфичним потребама своје друштвене заједнице. КЗМ осигурава и ствара повољно окружење за институционални развој омладинске политике на локалном нивоу. КЗМ координира тј. умрежава релевантне актере, координира изградњом капацитета удружења младих и за младе и неформалних група младих на локалном нивоу, прикупља средства, повезује секторске политике на локалном нивоу, утиче на буџетске алокације других сектора и осигурава спровођење ЛАП-а, који је кључни документ за спровођење омладинске политике на локалном нивоу. У случају да не постоје изграђени капацитети за спровођење ЛАП-а од стране релевантних актера, КЗМ може да пружа услуге усмерене на изградњу ових капацитета удружењима младих и за младе, као и неформалним групама младих. [1]

Канцеларија за младе Града Сомбора…

На препоруку Министарства омладине и спорта Републике Србије, Канцеларија за младе Града Сомбора основана је 15. октобра 2008. године. и део је Одељења за друштвене делатности. Канцеларија за младе се налази у згради бившег Дома омладине, Венац Радомира Путника 2.

Делокруг послова који Канцеларија за младе обавља…

  1. Планирање, спровођење и праћење развоја омладинске политике на локалном нивоу;
  2. Иницирање и праћење спровођења Локалног акционог плана за младе;
  3. Успостављање и одржавање сарадње са свим релевантним партнерима, њихово умрежавање, комуникација и међусобна координација;
  4. Подстицање активизма младих, комуникација са младима, удружењима младих и за младе;
  5. Пружање подршке раду Савета за младе;
  6. Управља Омладинским клубом;
  7. Иницира припрему, припрема и реализије пројекте и учешће града у програмима и пројектима за младе;
  8. Администрира Јавни позив за реализацију Локалног акционог плана за младе и Програма за децу.