Omladinski klub…
Je mesto/ prostor gde se mladi okupljaju i provode slobodno vreme, a u kojem se sprovode različiti programi, projekti i aktivnosti omladinskog rada koji podstiču njihov lični i socijalni razvoj. Mladima se pruža mogućnost da postavnu aktivni partneri u razvoju društva. Sve aktivnosti su razvojnog i procesnog karaktera, a održavaju se pod direktnom supervizijom omladinskih radnika/ca.
Shodno iskazanim potrebama mladih, 01. januara 2015. godine otvoren je Omladinski klub Grada Sombora koji deluje pri Gradskoj upravi, a njime upravlja Kancelarija za mlade.
Aktivnosti u Omladinskom klubu realizuje Kancelarija za mlade, ali i mladi, udruženja građana i škole koje imaju mogućnost da u Omladinskom klubu kreiraju i realizuju besplatne aktivnosti za mlade u Somboru. Od otvaranja Omladinskog kluba realizovane su mnogobrojne kreativne radionice, predavanja, radionice plesa, obuke, treninzi i druženja mladih.