Javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine

Na sajtu Ministarstva omladine i sporta, dana 5. jula 2018. godine, objavljen Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018. do 2020. godine http://mos.gov.rs/vest/javne-konsultacije-o-nacrtu-akcionog-plana-za-sprovodenje-nacionalne-strategije-za-mlade-za-period-od-2018-do-2020-godine, kao i Obrazac za davanje predloga za unapređivanje teksta, čime je započet proces javnih konsultacija i izrade finalnog teksta Akcionog plana.

Vlada Republike Srbije u februaru 2015. godine donela je Nacionalnu strategiju za mlade za period od 2015. do 2025. U cilju realizacije Strategije u avgustu 2015. godine donet je Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. Godine, a sada se pozivaju  svi zainteresovani, posebno mladi, predstavnici/ce udruženja mladih i za mlade kao i lokalnih kancelarija za mlade da se, u skladu sa načelima omladinske politike i dosadašnjom praksom u pripremi javnih politika, uključe u proces izrade drugog trogodišnjeg Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade i daju doprinos obezbeđivanju kvaliteta ovog dokumenta.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje komentare u elektronskoj formi do 15. jula 2018. godine na mejl omladina@mos.gov.rs  , a za sva dodatna pitanja mogu se obratiti putem mejla emilija.panic@mos.gov.rs

Kako bi imali uvid u to koja udruženja ili mladi sa teritorije Grada Sombora su učestvovali svojim sugestijama u izradi finalnog teksta Akcionog plana molim Vas da upućene sugestije i komentare prosledite na mejl Kancelarije za mlade Sombor, kancelarijazamlade@sombor.rs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA PODRŠKE SPROVOĐENJU OMLADINSKE POLITIKE

USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA  – Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi.  – Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine i da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata. – Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).

USLOVI U POGLEDU PREDLOGA PROJEKATA Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine u osam oblasti: obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Po ovom Konkursu dodeljuje se ukupno 3.203.000,00 (trimilionadvestatrihiljade) dinara. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po jednom projektu iznosi 500.000,00 dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU 1. Prijave na konkurs podnose počev od dana objavljivanja Obaveštenja o raspisivanju ovog Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“, pa najkasnije do 31. JULA 2018. godine. Ocenjivanje predloga projekta Konkursna komisija će obavljati odmah nakon prijema konkursne dokumentacije i dostavljaće predloge za finansiranje sukcesivno, u skladu sa dinamikom pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od raspoloživosti sredstava za ove namene, uz obaveznu ličnu prezentaciju projektnih aktivnosti od strane nosioca projekta u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu.

NAČIN PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKATA  Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs  i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev).

Prijave se dostavljaju u koverti sa naznakom „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Sombor: 09.07.2018.

Somborski umetnici održali „Kamp umetnosti“

Umetnički studio Sombor organizovao je tradicionalni „Kamp umetnosti“ 30. juna i 1. jula u kampiralištu Crvenog krsta u Bačkom Monoštoru. Za razliku od prošle godine, ove godine je mlade somborske umetnike vreme poslužilo, te je i stvaralačka atmosfera bila bolja. Šezdesetoro dece i mladih boravilo je, zajedno sa timom Umetničkog studija, dva dana u kampu, a rezultat su umetnička dela nastala različitim tehnikama na slobodnu temu i neprocenjive vrednosti. Jedan od zadataka umetnika bio je i da ukrase slova od stiropora sa natpisom „Umetnički studio Sombor“, koja su dobili na poklon.

Prvog dana „Kampa umetnosti“ volonteri Crvenog krsta Sombor održali su kamperima interaktivne radionice na temu „Trgovine ljudima“. Koliko je ova tema zainteresovala mlade umetnike, govori činjenica da su nepomično slušali predavače puna dva sata. O ovoj temi su nastavili da govore i narednog dana, što pokazuje da je predavanje ostavilo jak utisak na njih. U večernjim satima proslavljen je i rođendan, a nakon toga je nastavljeno druženje oko logorske vatre.

Drugog dana kampa umetnici su završavali svoje radove. Kao i svake godine, kamp je bio takmičarskog karaktera, te umetnici nisu dobili pomoć nastavnika, već su radovi rađeni isključivo samostalno. Pred sam odlazak kući organizovana je izložba radova nastalih tokom ova dva dana. Radovi su bili podeljeni u kategoriju dece i kategoriju mladih, a o pobednicima su odlučivali oni sami i sami su priznali da je to veoma težak zadatak.

U kategoriji dece treću nagradu osvojio je Danijel Kolović, drugu nagradu Nevena Serenčeš, a najbolji rad u kategoriji dece naslikala je Milica Hajnal. U kategoriji mladih treću nagradu osvojila je Erika Čerčević, drugu Rebeka Obadić, a najbolji rad nacrtala je Ana Anđelić. Drugu i treću nagradu obezbedio je Umetnički studio Sombor, dok je darodavac prvih nagrada firma „Ars doo“.

Kako bi se odužili i osoblju kampirališta, koje je učinilo da mladim umetnicima ništa ne usfali i koji su 24 časa bili na usluzi i pokazali veliko gostoprimstvo, umetnik Danijel Peršić je poklonio svoju sliku, nastalu u kampu, osoblju Kampa Crvenog krsta Sombor.

Projekti „Kamp dečje umetnosti 2“ i „Kamp omladinske umetnosti 2“ finansirani su iz budžeta Grada Sombora, kroz Javne pozive „Programi za decu 2018“ i „LAP za mlade 2018“.

Sombor: 09.07.2018.

Klub na kub nastavlja sa aktivnostima besplatne škole roditeljstva

Klub na kub” u četvrtak 14.06.2018. sa početkom u 18:00 časova organizuje besplatno predavanje na temu

 

„Matične ćelije -zalog za budućnost „

 

O tome, kako se čuvaju matične ćelije , šta se leči matičnim ćelijama i kako se odvija celokupna procedura, govoriće dr Aleksandar Antović, specijalista interne medicine iz Bio Save grupe.

Više o neformalnoj grupu „Klub na kub“ i samom predavanju možete videti na linku: https://www.facebook.com/Club_na_kub-170113513644580/

Sombor: 13.06.2018.

Poziv udruženjima građana na tribinu o učešću građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu

Sastanak na temu učešća građana u izradi Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u Somboru, biće održan 19. juna 2018. godine, u 10.00 časova,  u sali 142, prvi sprat, zgrada Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Tribina se organizuje u okviru programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji – Reforma poreza na imovinu (faza 2)“,  u koji je uključen i grad Sombor.

Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom za finansije i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi International Management Group (IMG), kroz aktivno učešće lokalne samouprave.

S obzirom na značaj teme, očekuje se da će građani, a naročito udruženja građana, prepoznati svoju ulogu u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu i aktivno učestvovati na najavljenoj tribini.

Sombor: 13.06.2018.

Biciklom do osmeha

Neformalna grupa mladih „Link“ iz Sombora želi da realizuje projekat

„Biciklom do osmeha“

Da bi uspeli da realizuju svoju ideju u Somboru potrebna im je naša pomoć!

Kako su došli na ideju da realizuju projekat „Biciklom do osmeha“?

  • Činjenica je da je Sombor grad u kojem je bicikl najčešće prevozno sredstvo. Iz tih razloga, odlučili smo da se mladi putem našeg projekta osnaže u manufakturnim veštinama i ispolje svoju kreativnost kroz restauraciju starih, neupotrebljivih bicikla. Nakon nabavke i restauracije starih bicikla, održaćemo aukciju za građane Sombora. Prikupljen novac ili neprodani bicikli će biti donirani Domu za decu i omladinu „Miroslav Antić-Mika“. Projekat će se sastojati iz tri dela. Prvi deo projekta će činiti sastanak članova tima i nabavka bicikla i potrebnog materijala za restauraciju, kao i motivisanje mladih da se uključe u projekat. Drugi deo jeste učenje mladih o načinu i metodama popravljanja bicikla, osmišljavanje njihovog konačnog izgleda i sama restauracija uz pomoć mentora koja će trajati pet dana. Treći deo projekta obuhvata pripremu, promociju i održavanje aukcije od koje se prikupljen novac ili neprodani bicikli prosleđuju Domu za decu i omladinu „Miroslav Antić-Mika“. Verujemo da ćemo na ovaj kreativan način vratiti nekome osmeh na lice.

Kako možete da ih podržite?

Sombor: 05.06.2018.

Realizovana obuka Jačanje kompetencija mladih za multimedijalnu produkciju

U sklopu projekta „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKRENI 3.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u toku maja meseca, u Omladinskom klubu realizovana je trodnevna obuka za jačanje kompetencija mladih za multimedijalnu produkciju.

Kroz tri dana obuke, mladi su imali priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti multimedijalne produkcije, upoznaju se sa programima za produkciju multimedijalnog sadržaja kao i da saznaju na koji način mogu izaći na tržište rada sa svojim proizvodima.

Sombor: 04.06.2018.

Regeneracija Dunava 2018

Ekološko-muzički festival koji se održava povodom Međunarodnog Dana Dunava – Regeneracija Dunava, poziva vas u Bački Monoštor – “Selo na sedam Dunava”, 29. i 30. juna.

Nastao 2008. godine, kao ideja grupe entuzijasta, ovaj festival izgradio je dobro poznati imidž i sinonim je za uživanje u dobroj muzici, pozitivnoj atmosferi i prelepoj prirodi. Objedinjujući dnevne sadržaje – radionice, tribine, izložbe, projekcije… i muzički deo festivala u večernjim časovima, obogaćuje lepezu manifestacija za decu i mlade tokom letnjih meseci.

Akcenat na Specijalnom Rezervatu Prirode “Gornje Podunavlje” i UNESCO Rezervatu Biosfere “Bačko Podunavlje” kroz radionice, edukacije i izložbe podiže svest posetilaca i javnosti o značaju ovih zaštićenih prirodnih bogatstava. Svake godine, Regeneracija nosi drugačiji pečat, pa je tako ovaj, jedanaesti po redu, festival u ženskom ruhu.

Tokom dana, pripremili smo: edukativne programe za decu na temu Dunava i Rezervata Biosfere, zabavne animacije za decu, diskusije, izložbu slika Kristijana Kissa, izložbu fotografija autora Ivana Nikčevića, slamarske radionice, a ove godine, tokom Regeneracije održavaju se i Letnji feministički susreti mladih seoskih žena, u organizaciji BeFem – feminističkog kulturnog centra, koji se bave temom povećanja vidljivosti i promocije različitih ženskih inicijativa koje menjaju sliku lokalnih zajednica.

Za verne ljubitelje muzičkog programa Regeneracije, muziku stvaraju: Zenicafaria Sound System, Haris Pilton, Sandokan Hi Fi, Rasta altitude & Popaj, Rebel sound, Mešoviti omladinski hor “Iuventus Cantat” i još mnogo muzičara iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine.

Festival se održava u Eko-centru u Bačkom Monoštoru, na samom obodu SRP “Gornje Podunavlje”, pa je i ove godine na raspolaganju prostor za postavljanje šatora i kampovanje, a ulaz na festival je besplatan.

Grad Sombor sufinansira „Regeneraciju Dunava 2018“, kroz projekat za realizaciju LAP-a za mlade u 2018. godini.

Sombor: 04.06.2018.

Regeneracija Dunava 2018 plakat 1

Klub na kub vas poziva na besplatno predavanje na temu „Šta vaš mališan treba da ume“

Rani razvoj deteta podrazumeva period rasta i razvoja mališana od rođenja (pa i tokom majčine trudnoće) do navršene 3. odnosno 6. godine života. Ovo je period velikih izazova za dete, ali i roditelje. To je period u kojem se dete od “malene bespomoćne mrvice” pretvara u ličnost sa “stavom.” Period kada kao roditelji možemo najviše da doprinesemo, ali i da najviše propustimo u razvoju naše dece.

 Upravo zato što je ovo veoma osetljiv period u razvoju mališana, naši stručnjaci će nizom druženja, interaktivnih radionica i edukacija biti podrška roditeljima.

Koliko i zbog čega je važan motorički, saznajni, socio emocionalni i govorno jezički razvoj i šta ukoliko primetite nešto neobično, su teme o kojima se možete posavetovati sa stručnjacima u našem klubu.

Predavanje će održati Jasmina Benčić, 6. juna u 18:00 časova u Domu učenika srednjih škola Sombor.

Sombor: 04.06.2018.