Prvi dan obuke mladih za jačanje kompetencija za multimedijalnu produkciju

 U Omladinskom klubu danas je počela obuka za jačanje kompetencija mladih za multimedijalnu produkciju u okviru projekta  „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKRENI 3.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Obuka će trajati tri dana u okviru kojih će  12 mladih kreirati projekte multimedijalnog sadržaja.

Kakvi multimedijalni projekti nas očekuju i kakvi su utisci učesnika očekujemo da vidimo i čujemo u naredna dva četvrtka 24. i 31. maja, kada se obuka nastavlja.

Sombor: 17.05.2018.

Fondacija „Vivarta Lila“ realizuje radionice za mlade na temu vršnjačkog nasilja

U toku je realizacija projekta „PedaGo“- edukacija mladih o vršnjačkom nasilju koji realizuje Fondacija „Vivarta Lila“

U cilju smanjenja broja žrtava nasilja među mladima, planirano je da projekat obuhvati mlade osnovce, srednjoškolce i studente u Somboru koji će kroz radionice imati priliku da se upoznaju sa vrstama nasilja, mehanizmima prijave nasilja, kao i sa zakonskom regulativom u ovoj oblasti, kao i kome mogu da se obrate ukoliko do nasilja dođe.

Takođe mladi će imati priliku da budu deo tima edukatora koji će biti obučeni da samostalno realizuju radionice na temu vršnjačkog nasilja i na taj način prenose stečena znanja svojim vršnjacima.

Projekat je podržao Grad Sombor u okviru Javnog poziva za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade u 2018. godine.

Sombor: 17.05.2018.

Održana otvarajuća konferencija projekta „Mladi- zajedno“

U ponedeljak u Velikoj sali Skupštine grada Sombora održana je otvarajuća konferencija projekta „Saradnja mladih u oblasti zaštite prirode, promocije zdravih stilova života, kulturnog nasleđa i unapređivanja turizma kroz prekograničnu saradnju“ u okviru Programa prekogranične saradnje Interreg- IPA CBC  Mađarska- Srbija, pod akronimom „Mladi- zajedno“.

Projekat realizuje Srednja ekonomska škola Sombor u saradnji sa prekograničnim partnerom iz Mađarske – Srtučnim centrom i školom sa domom učenika Vari Sabo Ištvan Kiškunhalaš.

Projekat sufinansira Evropska unija iz IPA fondova, a planirano je da se realizuje mnoštvo aktivnosti, panel diskusija o potrebama i izazovima mladih u prekograničnom regionu, kamp za mlade, istraživanje o stavovima mladih.

Sombor: 17.05.2018.

Besplatan trening o pripremi i realizaciji projekata međunarodnih omladinskih razmena

Od svog osnivanja, Fondacija Tempus doprinosi razvoju obrazovanja i ljudskih resursa i razvoju društva u celini podizanjem kapaciteta obrazovanja organizacija za mlade i drugih organizacija, uspostavljanjem saradnje sa svim društvenim partnerima, međunarodnom saradnjom i radom sa pojedincima i institucijama.

Fondacija Tempus svojim radom učestvuje u promovisanju i sprovođenju obrazovnih programa EU, drugih obrazovnih programa, kao i različitih programa saradnje namenjenih svim nivoima obrazovanja i podršci mladima u Republici Srbiji kroz razvoj, koncipiranje i implementaciju projekata čiji je cilj unapređenje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i razvoj ljudskih resursa.

Ovog puta, Fondacija Tempus vas poziva na besplatni trening o pripremi i realizaciji projekata međunarodnih omladinskih razmena od 5. do 8. juna u Sremskim Karlovcima.

Prijavite se i saznajte kako da pripremite projekte omladinskih razmena, ostvarite saradnju sa partnerima iz inostranstva, najbolje upotrebite svoje veštine i znanja, iskoristite Youthpass i još mnogo toga.

Pogledajte detalje treninga i rokove za prijavu: https://bit.ly/2L0vWkx

Sombor: 16.05.2018.

Trening „Moj grad, moja prava“ u Somboru

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku misije OEBS u Srbiji organizuje trening „Moj grad, moja prava“.

Trening će se održati 21, 22 i 23 maja u Domu za učenike srednjih škola Sombor.

Neke od tema koje će biti obrađene tokom prva dva dana treninga su ljudska prava, diskriminacija, vladavina prava i kreiranje predloga javnih politika, dok će trećeg dana svi polaznici treninga ići u posetu sudu i tužilaštvu, kako bi se bliže upoznali sa radom ovih institucija.

Polaznici treninga dobijaju sertifikate.

Prijava se vrši putem sledećeg linka: https://goo.gl/forms/YXT7zxZSKHXEKQb53  

 

Za više informacija, kontaktirajte Milanu Todorović putem mejla milana@bgcentar.org.rs

Sombor: 15.05.2018.

„Klub na kub“ Vas poziva na svečano otvaranje besplatne škole roditeljstva u Somboru

Škola će započeti svoj rad na Međunarodni dan porodice, 15.05.2018. u 18 časova u velikoj sali Gradske kuće u Somboru.

Prvi čas održaće dr Dejan Panić, pedijatar sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Vojvodine, na temu:

„Pravilna nega kože dece od rođenja“

Zbog velikog interesovanja i ograničenog broja mesta, obavezno je prijavljivanje putem fejsbuk stranice: https://www.facebook.com/Club_na_kub-170113513644580/?fref=mentions

Prijatelji Škole: Mustela, BENU apoteka, Balon dekor radionica, Grad Sombor, RTV Sreće, Somborske novine, BigImage, Siniša Trifunović, Dom Učenika Sombor, SEC, igraonica Vesela Džunglica.

Sombor: 11.05.2018.

klub na kub

Raspisan godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/18), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o Evropskoj uniji, Ministarstvo za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

KROVNA TEMA: MLADI I EVROPSKA UNIJA; ŠTA NAM DONOSI ČLANSTVO

CILJNA GRUPA: SREDNJOŠKOLCI

1. EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji),  Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke i dr.

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

3. Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4. Upoznajmo komšije – promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su – upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.

KROZ:

·debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 26. aprila do 16. maja 2018. godine.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, natasa.savic@mei.gov.rs.

Više informacija nalazi se na linku:

http://www.mei.gov.rs/src/vesti/1356/189/335/detaljnije/raspisan-godisnji-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-organizacija-civilnog-drustva/

Sombor: 09.05.2018.

Obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na jednodnevnu obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom, koju će biti realizovana 14.maja 2018. godine u Novom Sadu.

Obuka je namenjena omladinskim radnicima/cama u direktnom radu sa mladima koji imaju određeno iskustvo i interesovanje za rad sa mladima iz osetljivih grupa, stručnjacima/stručnjakinjama u direktnom radu sa mladima sa mentalnim invaliditetom kao i onim omladinskim radnicima/cama koji žele da prošire svoja znanja o radu i uključivanju mladih sa mentalnim invaliditetom. Cilj obuke je da učesnici/ce steknu više informacija o pravima osoba sa mentalnim invaliditetom i unaprede svoja znanja i veštine potrebne za pružanje kvalitetne podrške mladima sa mentalnim invaliditetom kroz interaktivni rad i diskusiju. Trening će držati predstavnici/ce MDRI- S i omladinska radnica koja ima višegodišnje iskustvo u uključivanju mladih, Marijana Jović.

Ukoliko želite da unapredite svoja znanja o radu i uključivanju mladih sa mentalnim invaliditetom pošaljite nam svoje prijave na mejl adresu mdri.serbia@gmail.com do 10. maja 2018. godine.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Participacija mladih sa invaliditetom: pravosuđe i omladinski rad“, koji se finansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao deo programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“.

Sombor: 08.05.2018.

Počele aktivnosti za decu Radio kluba Sombor

U okviru Javnog poziva za realizaciju Programa za decu u 2018. godini, Radio Klub Sombor nastavlja sa aktivnostima za decu.

Projektom „Foksoring za decu 2018.“ planirano je da deca sa teritorije Sombora učestvuju na obuci koja će im omogućiti da se bave sportsko tehničkom disciplinom u oblasti radio amaterske goniometrije. Nakon obuke, deca će imati mogućnost da stečena znanja primene u prirodi kada će uz pomoć jednostavnih mapa tragati za radio predajnicima pomoću prijemnika na terenu.

Članovi Radio kluba „Nikola Tesla“ održali su prezentaciju aktivnosti deci u OŠ „Dositej Obradović“ kako bi ih upoznali sa narednim aktivnostima projekta i na koji način mogu da postanu deo Foksoringa za decu u 2018. godini.

Sombor: 07.05.2018.

Konkurs u oblasti ekonomskog osnaživanja žena

Pravo učešća na konkursu imaju samo ženske organizacije civilnog društva i mreže, profesionalna udruženja i poljoprivredne zadruge koje imaju znanja i dokazano iskustvo u radu na rodnoj ravnopravnosti i ekonomskom osnaživanju žena. Vrednost dodeljenog granta iznosiće najmanje 20.000 a najviše 30.000 evra. Trajanje predloženih projekata će biti najmanje 1 godina a najduže 2 godine.
Rok za dostavljanje predloga projekata je 27. maj 2018. godine, a više informacija o samom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu UNDP-a u Srbiji

Za dodatne informacije molim Vas kontaktirajte Olju Janković Leković, koordinatorku projektne komponente, projekat Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji, elektronska pošta:

Info sesije povodom poziva za podnošenje projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, tokom kojih će ženske organizacije civilnog društva i mreže, profesionalna udruženja i poljoprivredne zadruge imati mogućnost da postave pitanja i dobiju pojašnjenja o svim detaljima ova tri poziva će biti organizovane:

  • 9. maja 2018, od 13-15 časova u Užicu, Gradska kuća, Dimitrija Tucovića 52
  • 11. maja 2018, od 12-14 časova u Novom Sadu, EU Info Point, Bulevar Mihajla Pupina 17
  • 14. maja 2018, od 12-14 časova u Beogradu, EU Info centar, Kralja Milana 7
  • 15. maja 2018, od 13-15 časova u Nišu, EU Info Point, Vožda Karađorđa 5

Sombor: 07.05.2018.