Strukturirani dijalog sa mladima

U okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima „Krovne organizacije mladih Srbije, Grad Sombor je izabran kao jedna od pet jedinica lokalne samouprava pored Čačka, Raške, Kragujevca i Sremske Mitrovice u svrhu realizacije pilot projekta lokalnog strukturiranog dijaloga sa ciljem povećanja odgovorne brige o mladima, učešća mladih u donošenju odluka i poboljšanja kvaliteta života mladih na lokalnom nivou.

Prvi modul obuke održan je u Vršcu od 23. do 25. februara na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici.

Sombor: 26.02.2018.