ПОЗИВ ЗА ВОЛОНТЕРЕ/КЕ

плакат

Црвени крст Града Сомбора у току ванредног стања вредно ради.

Велики број волонтера/ки пружа подршку старијим суграђанима, а уколико желиш да се прикључиш Волонтерском центру Града Сомбора контактирај Црвени крст путем телефона 025/412-737.

Конкурс за стипендирање студената Фондације Konrad Adenauer

Немачка фондација Konrad Adenauer (КАС) додељује стипендије за студијску 2020/2021 годину друштвено или политички ангажованим и надареним студентима завршних година факултета, постдипломцима и докторантима, држављанима Републике Србије који студирају у Републици Србији.

Услови:

 • Право на стипендију могу остварити студенти од треће године студија као и постдипломци и докторанти;
 • Доња граница просека на студијама је 8,5;
 • Добро знање енглеског или немачког језика;
 • Старосна граница кандидата је до 30 година старости у тренутку кандидовања;
 • Кандидат не сме бити у сталном радном односу;
 • Студенти који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор (на српском и енглеском језику) са члановима Комисије за доделу стипендија;
 • Стипендија изности 100 еура месечно, исплаћује се у динарској противвредности у трајању од 10 месеци;
 • Поред финансијске подршке, стипендистима је омогућена додатна едукација кроз различите активности у организацији Фондације.

Потребна документација за Конкурс (документација се доставља на српском језику):

 1. Попуњен пријавни формулар;
 2. ЦВ;
 3. Мотивационо писмо (максимално 1 страна);
 4. Потврда о положеним испитима

*за постдипломске/ докторске студије доставља се фотокопија дипломе са основних/ постдипломских студија и уверење о упису постдипломских/ докторских студија;

 1. Две академске препоруке професора;
 2. Једна друштвена или политичка препорука (препорука из странке, НВО или студентске организације- у зависности од врсте ангажовања);
 3. Фотографија новијег датума (формат за личну карту или пасош);
 4. Остале дипломе/ сертификати- фотокопије.

Заинтересовани кандидати своју документацију могу доставити до 30. априла 2020. године лично или поштом на адресу Македонска 2, VI спрат, 11000 Београд

За све додатне информације обратите се путем мејл адресе katarina.pesic@kas.de или путем телефона 011/4024163, 011/4024164, 011/4024165, 062/260638.

Додатне информације:

 • Програм стипендирања је намењен студентима који студирају у Републици Србији и који све време трајања програма стипендирања морају бити у Републици Србији;
 • Електронска достава документације није могућа;
 • Непотпуна документација кандидата се неће разматрати;
 • Препоруке морају бити на меморандуму факултета или у ворд документу са печатом, контакт подацима и потписом професора;
 • Уколико кандидат не поседује званичан сертификат о нивоу знања страног језика, прихватиће се оцена са којом је кандидат положио страни језик- енглески или немачки на факултету;
 • Кандидати који документацију достављају поштом- требају да се информишу/провере да ли је документација примљена/ достављена Фондацији;
 • Сви кандидати који су аплицирали за стипендирање добиће путем мејла обавештење максимално 30 дана од избора нових стипендиста;
 • Не достављају се појединачна образложења због којих кандидат није примљен у програм;
 • Кандидати који су одбијени након разговора са члановима Комисије, немају могућност поновне пријаве за стипендију;
 • По завршетку избора нових стипендиста, документација кандидата се чува у Фондацији најдуже 3 месеца од избора, кандидат је може преузети лично или му на захтев иста може бити враћена поштом.

РЕАЛИЗОВАНА РАДИОНИЦА „РАЗИГРАЈ СВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ“

У суботу, 15.02.2020. у просторијама Омладинског клуба реализована је радионица за младе „Разиграј свој предузетнички дух“.

Радионицу је реализовао Новосадски едукативни центар у сарадњи са Канцеларијом за младе у циљу подстицања предузетништва младих кроз иновативну игру која има за циљ да младе проведе кроз увиде у личне вредности, вештине и таленте преко спознаје шта млади воле да раде и како да постигну своје циљеве и у пољу развоја предузетништва.

Сомбор: 18.02.2020.

 • 1
 • 2
 • 3

Расписан Јавни конкурс за реализацију Програма за децу у 2020.

Расписан Јавни Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2020.

КРЕТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Фонд за едукацију „Виварта Лила“ у сарадњи са Канцеларијом за младе наставља реализацију креативних радионица за децу основношколског узраста и младе од 15 до 30 година у просторијама Омладинског клуба, петком од 19:00 часова.

Уколико желите да се дружите и креативно проведете своје слободно време можете се пријавити путем телефона 062/8750901, 025/302-755 или путем мејла kancelarijazamlade@sombor.rs

Сомбор: 04.02.2020.

 • plakat
 • 7

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ОБУКА МЛАДИХ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

У оквиру пројекта „Млад се промени за посао покрени 5.0“ који је финансиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије завршена је обука за 11 младих за дефицитарна занимања.

Ова активност подразумевала је  припрему, организацију и реализацију двомесечне обуке за 12 младих из Сомбора и околних насеља за дефицитарна занимања за које су млади у предходно спроведеном истраживању исказали потребу (програмер, фризер и трговац.)

Позив је био отворен за све младе узраста 18-30 година. За реализацију обуке задужен је формални партнер на пројекту – Школа за основно образовање одраслих у Сомбору која је реализовала теоријски и практичан део у укупном трајању од 2 месеца. Школа је након похађане обуке организовала полагање и  издала 11 сертификата учесницима који су успешно прошли обуку.

 • 3
 • 2
 • 1

ФОНДАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНО ДРУШТВО, СРБИЈА ОБЈАВЉУЈЕ

Конкурс за подршку пројектима у следећим областима:

 1. АКТИВИЗАМ ГРАЂАНА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА;
 2. ЈАВНИ ИНТЕГРИТЕТ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ;
 3. ЕТНИЧКЕ МАЊИНЕ И ИНКЛУЗИЈА РОМА.

 

Пројекте могу поднети организације и институције грађанског друштва (удружења грађана, неформалне групе грађана, актери независне културе и уметности, академске институције, синдикати, медији итд.), национални савети националних мањина, државни и локални органи, институције и установе и сл. Подносилац пројекта мора бити регистрован или имати пребивалиште у Републици Србији. Предност ће имати пројекти који непосредно и јасно комуницирају са грађанима, засновани су на иновативним и креативним приступима и методологијама и хоризонтално се повезују са другим актерима грађанског друштва.

Укупан износ средстава намењених за финансирање пројеката прикупљених путем конкурса је 1.100.000 USD.

Током трајања конкурса биће организоване информативне радионице за заинтересоване учеснике на конкурсу и то:

 • фебруара 2020. у Новом Саду у Медија центру Војводине, Сутјеска 2/улаз 8/СПЕНС – 12.00-14.00 часова;
 • фебруара 2020. у Нишу у Media & reform centru, Обреновићева 38 – 12.00-14.00 часова;
 • фебруара 2020. у Београду у Медија центру, Теразије 3 – 12.00-14.00 часова.

Детаљније информације као о образце конкурса можете видети на линку http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/

Сомбор: 03.02.2020.