Edukacija za mlade u OŠ „Branko Radičević“ u Staparu

U petak smo nastavili sa edukacijama za mlade ovog puta u OŠ „Branko Radičević“ u Staparu. Posetili smo mlade koji pohađaju ovu školu i održali edukacije na temu prevencije narkomanije kako bi mlade  upoznali sa posledicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci kao i uticajem istih na organizam mladih.

Edukacije se realizuju u okviru projekta „Aktivnosti u Omladinskom klubu“ koji realizuje Kancelarija za mlade uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Sombor: 24.12.2018.

Realizovana obuka za jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva

U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0“ koji realizuje Grad  Sombor,  Somborski  edukativni centar i  Somborski omladinski Boom realizovana je obuke za mlade od 15-30 godina, “Jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva”. Obuka  je  održana u  periodu  od 14.  do  16.  decembra 2018.  godine  u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.

Kroz tri dana obuke polaznici su imali priliku da steknu osnovna  znanja  i  veštine  potrebne  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva  kao  što  su: građanska  participacija  i  aktivizam,  kreiranje  programa,  struktura  organizacija,  fandrejzing  –prikupljanje  sredstava,  upravljanje  finansijama, organizovanje  događaja, odnosi  sa  javnošću,  timski  rad,  monitoring,  evaluacija  i  sl.

Nakon obuke, svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost da borave u nekim od organizacija civilnog društva u Somboru kako bi stekli praktične veštine i na licu mesta se upoznali sa načinom funkcionisanja udruženja građana.

 • 9.1
 • 99999

KARIJERNI INFO KUTAK ZA MLADE

U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0- unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Bumom, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u utorak 11.12.2018. u okviru Karijernog Info kutka za mlade realizovane su radionice za buduće maturante u srednjoj školi „Sveti Sava“.

Teme realizovanih radionica su karijera, donošenje odluka i pravljenje plana, pisanje biografije, volonterizam i aktivizam mladih.

Tokom rada Karijernog Info kutka, svi nezaposleni mladi koji aktivno traže posao, mogu potražiti podršku omladinske radnice pri pisanju radne biografije, motivacionog i propratnog pisma kao i prilikom razgovora sa potencijalnim poslodavcem.

Sve informacije mladi mogu dobiti putem telefona 025/302-755 ili putem mejla kancelarijazamlade@sombor.rs

Sombor: 12.12.2018.

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • naslovna

NASTAVLJEN NIZ EDUKACIJA ZA MLADE SPORTISTE

Tokom predhodnog perioda u okviru projekta „Aktivnosti u Omladinskom klubu“ koji finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu realizovane su edukacije za mlade sportiste i juniore u džudo klubu „Ravangrad“, kajakaškom klubu Sombor i odbojkaškom klubu „Partizan“.

Tokom edukacije učesnici su mogli da dobiju informacije o štetnosti konzumiranja psihoaktivnih supstanci na njihov razvoj kao i da sa edukatorkom diskutuju na ovu temu i preispituju svoje znanje o ovoj temi.

Sve učesnike na početku edukacije pozdravila je Antonija Nađ Kosanović, gradska većnica za oblast sporta, dece i omladine.

Sombor: 12.12.2018.

 • m1
 • m2
 • m3
 • m4
 • mm1
 • mm2
 • ok partizan 2
 • ok partizan1

POZIV NA OBUKU „JAČANJE KOMPETENCIJA ZA RADNI ANGAŽMAN U ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA“

Grad  Sombor,  Somborski  edukativni centar i  Somborski omladinski Boom upućuju poziv mladima  do  30  godina  sa  teritorije  Grada  Sombora,  na  trodnevnu  obuku pod  nazivom “Jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva”. Obuka  će  se  održatiu  periodu  od 14.  do  16.  decembra 2018.  godine  u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.

Primljeni  polaznici  će  imati  priliku  da  steknu  osnovna  znanja  i  veštine  potrebne  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva  kao  što  su: građanska  participacija  i  aktivizam,  kreiranje  programa,  struktura  organizacija,  fandrejzing  –prikupljanje  sredstava,  upravljanje  finansijama, organizovanje  događaja, odnosi  sa  javnošću,  timski  rad,  monitoring,  evaluacija  i  sl.

Zainteresovani  nezaposleni  mladi  sa  područja  Grada  Sombora mogu  se  prijaviti  za  učešće  u  projektu najkasnije do  srede,  12.  decembra,  2018.godine  slanjem  popunjenog  prijavnog  formulara  na  mejl  kancelarijazamlade@sombor.rs

Povratnu  informaciju  o  tome  da  li  su  primljeni,  zainteresovani  kandidati  će  dobiti  13.  decembra  2018.  godine  putem  mejla i kontakt  telefona  koje  su  naveli  u  prijavi.

Učešće  je  besplatno,  a  polaznicima  su  obezbeđeni  materijal  za  rad,  obroci,  osveženje  i  putni  troškovi  za  polaznike  koji  žive  u  prigradskim  naseljima  -Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić, Stapar, Svetozar Miletić, Telečka i Čonoplja. 5 najmotivisanijih učesnika obuke će imati priliku da do  kraja  januara realizuju svoju četrdesetočasovnu  „džobšedouing“  aktivnost u nekoj organizaciji civilnog društva u Somboru koja ima zaposlene,  gde će pratiti aktivnosti istih i osnaživati se za svoj budući potencijalni angažman u nekoj od organizacija civilnog društva. Polaznici obuke dobiće sertifikat koji svedoči o učešću na obuci,  sticanju osnovnih znanja i realizovanoj „džobšedouing“  aktivnosti. Obuka  se  organizuje  u  okviru  projekta „MLAD  SE  PROMENI,  ZA  POSAO  POKRENI  4.0– unapređenje  zapošljivosti  i  podsticanje  zapošljavanja  mladih  u  Somboru“ koji  realizuje Grad Somboru  partnerstvu  sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz  finansijsku  podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sombor: 05.12.2018.

vizual

MLADI OSNAŽENI ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA EU I DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA

Proteklog vikenda u Omladnskom klubu Grada Sombora uspešno je završena realizacija obuke pod nazivom nazivom „Jačanje kompetencija za pripremu i realizaciju projekata finansiranih iz sredstava EU i drugih međunarodnih fondova“.

U obuci je učestvovalo 17 mladih sa područja Sombora i okolnih naselja. Tokom šest dana obuke (od 9. do 11. novembra i od 30. novembra do 2. decembra) mladi su unapredili znanja i veštine za prikupljanje finansijskih sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova; ERASMUS+, EYF, IPA, Savet Evrope, COST i stranih ambasada u Srbiji.

Polaznici su razvili veštine umrežavanja i strateškog organizovanja pripreme predloga projekata. Identifikovani su relevatni problemi u lokalnoj zajednici kao i mogućnost korišćenja projektnog finansiranja za rešavanje tih problema. Na kraju ciklusa, polaznici su kreirali nacrte projekata za potencijalno apliciranje kod međunarodnih donatora.

Obuka je organizovana u sklopu projekta „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKRENI 4.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sombor: 03.12.2018.

 • pp7
 • pp6
 • pp5
 • pp4
 • pp3
 • pp2
 • pp1
 • 777777
 • 77777
 • 7777
 • 777
 • 77
 • 7

EDUKACIJA O PERVENCIJI ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI ZA MLADE SPORTISTE MRK „SOMBORELEKTRO“

U sredu 14.11.2018. godine u okviru projekta „Aktivnosti u Omladinskom klubu“ koji finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu realizovana je edukacija za mlade sportiste MRK „Somborelektro“.

Mlade sportiste je na početku edukacije pozdravila Antonija Nađ Kosanović, član Gradskog veća za oblast sporta, dece i omladine, nakon čega je edukatorka održala edukaciju i približila mladima važnost zdravih stilova života, kao i posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Do kraja godine u sportskim klubovima na teritoriji Grada Sombora u okviru projekta realizovaće se više od 15 edukacija za više od 500 mladih sportista/kinja.

Sombor: 16.11.2018.

 

 • rkr1
 • rkr2
 • rkr3
 • rkr4
 • naslovna

REALIZOVAN PRVI MODUL OBUKE ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA

Prethodnog vikenda u periodu od 9.- 11.11. u prostorijama Omladinskog kluba Grada Sombora realizovana je Obuka za pripremu i realizaciju evropskih i međunarodnih projekata u okviru projekta „Mlad se promeni za posao pokreni 4.0“.

Kroz tri dana obuke mladi su imali priliku da nauče kako da mapiraju probleme u svojoj lokalnoj zajednici, kako da kreiraju svoju projektnu ideju, kao i na koji način da konkurišu kako bi njihova ideja bila podržana od strane donatora. Do sledećeg modula obuke, koji će se realizovati od 30.11.- 02.12. učesnici će imati mentorsku podršku trenera kako bi do kraja razvili svoje projektne ideje.

Obuka se organizuje u okviru projekta „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKRENI 4.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“ koji realizuje Grad Sombor u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim Boom-om uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sombor: 14.11.2018.

 • 2-2
 • 2-22
 • 2-222
 • 2-2222
 • 2-22222
 • mos 1
 • mos 2
 • mos 3
 • mos 4
 • mos 5
 • mos 6
 • mos 7
 • obuka za pisanje projekata 1
 • obuka za pisanje projekata 2
 • ozp1
 • ozp2
 • ozp4
 • ozp5
 • naslovna

EDUKACIJA ZA SPORTISTE DŽUDO KLUBA „BAČKA“

U nastavku niza edukacija koje smo spremili za mlade sportiste sportskih klubova na teritoriji Grada Sombora na temu prevencije narkomanije, u četvrtak u Gradskoj hali Mostonga ugostili su nas mladi sportisti koji treniraju u džudo klubu „Bačka“.

Kroz radionicu svi prisutni sportisti imali su priliku da se upoznaju sa temom narkomanije, prevencijom i važnosti zdravih stilova života koji je bitan za njihov razvoj i sportski uspeh.

Edukacije se realizuju u okviru projekta „Aktivnosti u Omladinskom klubu“ koji realizuje Kancelarija za mlade uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Sombor: 09.11.2018.

 • dzudo klub bačka 1
 • dzudo klub bačka 2
 • dzudo klub bačka 3