Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Конкурс Активне заједнице

naslovna trag
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Траг фондација већ 21 годину спроводи програм Активне заједнице, у оквиру којег је до данас подржано 669 иницијатива неформалних група и удружења у преко 200 заједница широм Србије. Програм од самог почетка прати потребе удружених грађана и грађанки, и новчано и на друге начине их подржава да реализују своје идеје које доприносе развоју и бољитку њихових заједница. Пројекти које подржавамо нису тематски ограничени и плод су идеја, енергије, рада и посвећености људи који учествују у њима.

Ко може да се пријави?

Подржавамо удружења грађана и неформалне групе које:

  • покрећу и активно укључују грађане и грађанке у своје активности,
  • заступају опште интересе своје заједнице,
  • не постоје дуже од 10 година,
  • имају годишњи приход који не прелази 1.200.000,00 динара (за удружења),
  • немају приступ значајним фондовима других донатора или нису директно повезане са међународним агенцијама и фондовима и
  • налазе се на територији Србије.

Под неформалним групама подразумевају се групе од најмање троје људи, које су окупљене око решавања проблема у заједници и нису формално регистроване.

Шта подржавамо?

Верујемо да удружени грађани и грађанке најбоље препознају потребе својих заједница, те програм Активне заједнице отвара простор за разноврсне пројекте који доприносе развоју заједница. За нас, заједницу чине грађани и грађанке окупљени око заједничких вредности, потреба, интереса, проблема, који развијајући осећај припадности заједници предузимају заједничке акције.

Траг фондација верује да заједница није скуп појединаца, већ да њу првенствено чине интеракције које појединци остварују зарад постизања заједничких циљева, а које су засноване на вредностима солидарности, уважавања различитости, равноправности и одговорности. Верујемо у потенцијал и моћ активних и удружених грађана и грађанки да утичу на промене у својим заједницама, било да их везује одређен физички простор (географска територија), онлајн простор или заједнички интерес или потреба.

Стога, заједнице могу бити локалне, заједнице етничких мањина, припадника различитих маргинализованих група, ЛГБТ+, онлајн заједнице и слично.

Представите нам вашу идеју попуњавањем Формулара за концепт идеје, који ћете нам послати електронски, на адресу prijave@tragfondacija.org  до 14. децембра 2020. године.

Процедура доделе донација

Током процеса селекције, пројектни предлози за програм Активне заједнице се разматрају на следећим нивоима:

  1. Канцеларија Трага
  2. Одбор активиста
  3. Одбор за донације

Више информација можете видети на сајту Траг фондације https://tragfondacija.org/aktivne-zajednice/?fbclid=IwAR3dP3j2lrCUnVRDcsjhZ6qSOJiP8wiG7dkMDWfoDlCvqvSwPpzUJsxpX-Q

Сомбор: 07.12.2020.

aktivne zajendice

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор