Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ПИСМЕНОГ РАДА НА ТЕМУ НАРОДНИ ОБИЧАЈИ ПОДУНАВСКИХ ШВАБА И РАЗВОЈ ДОБРОСУСЕДСКИХ ОДНОСА

насловна
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

На основу члана 10., у складу са чланом 5. и 6. Статута од 26. 10. 2017. године и члана 5. Одлуке о оснивању Фондације од 10. јула 2015. године, Управни одбор Фондације за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба ЗАВИЧАЈНА КУЋА

р а с п и с у ј е

К  О  Н  К  У  Р  С

за избор најбољег писменог рада (састава) на тему

НАРОДНИ ОБИЧАЈИ ПОДУНАВСКИХ ШВАБА

И РАЗВОЈ ДОБРОСУСЕДСКИХ ОДНОСА.

Писмени састав треба да промовише традиционалну културу Подунавских Шваба, добросуседске односе и суживот са другим и другачијим.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс се објављује на сајту Фондације www.zavicajnakuca.com  – огласна табла и остаје актуелан до 30. јуна до кога датума ће се примати радови. Сви радови који буду запримљени у Фондацији до тога дана биће прихваћени и улазе у конкуренцију (печат поште са датумом 30 јуна ће бити прихваћен, али најдуже пет дана по истеку рока).

Неблаговремено приспели радови не улазе у конкуренцију за доделу награде.

Радове достављати на адресу: Фондација ЗАВИЧАЈНА КУЋА, Андреја Волног 1А, 21205 Сремски Карловци, Србија, са назнаком ЗА ПИСМЕНИ САСТАВ – НЕ ОТВАРАТИ.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу имају право учешћа млади између 15 и 21 године старости.

Писмени састав не сме да буде дужи од 4 стране формата А4, односно не више од 8.000 карактера. Радови са више карактера не улазе у конкуренцију за доделу нараде.

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИСПЕЛИХ РАДОВА

Приспеле и прихваћене радове оцениће стручни колегијум, на основу које оцене ће бити опредељени радови за награде.

НАГРАДЕ И ДОДЕЛА

Фондација ће наградити три првопласирана рада. Аутори три првопласирана рада ће добити одговарајућу диплому на српском и немачком језику и књиге аутора из заједнице Подунавских Шваба које промовишу традиционалну културу Подунавских Шваба, добросуседске односе и суживот са другим и другачијим.

Три првопласирана рада ће Фондација, као издавач јединог часописа на немачком језику у Србији ФЕНСТЕР, превести и објавити у једном од својих наредних бројева.

Аутори десет најуспешнијих радова ће бити позвани у Сремске Карловце, ради упознавања и дружења. У току боравка у Сремским Кловцима биће организован разговор са активистима Фондације и једним писцем, као и радионице на теме из конкурса. У том времену ће бити организовано упознавање Сремских Карловаца и упознавање са младим Сремскокарловчанима које интересује ова тема. Путне трошкове за учеснике из Србије (воз, аутобус) и трошкове боравка у Сремским Карловцима подмириће Фондација.

Резултати конкурса ће бити објављени на завршној свечаности, када ће бити додељене дипломе и награде.

Фондација

ЗАВИЧАЈНА КУЋА

Сомбор: 06.06.2019.

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор