Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Конкурс за стипендирање студената Фондације Konrad Adenauer

насловна
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Немачка фондација Konrad Adenauer (КАС) додељује стипендије за студијску 2020/2021 годину друштвено или политички ангажованим и надареним студентима завршних година факултета, постдипломцима и докторантима, држављанима Републике Србије који студирају у Републици Србији.

Услови:

 • Право на стипендију могу остварити студенти од треће године студија као и постдипломци и докторанти;
 • Доња граница просека на студијама је 8,5;
 • Добро знање енглеског или немачког језика;
 • Старосна граница кандидата је до 30 година старости у тренутку кандидовања;
 • Кандидат не сме бити у сталном радном односу;
 • Студенти који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор (на српском и енглеском језику) са члановима Комисије за доделу стипендија;
 • Стипендија изности 100 еура месечно, исплаћује се у динарској противвредности у трајању од 10 месеци;
 • Поред финансијске подршке, стипендистима је омогућена додатна едукација кроз различите активности у организацији Фондације.

Потребна документација за Конкурс (документација се доставља на српском језику):

 1. Попуњен пријавни формулар;
 2. ЦВ;
 3. Мотивационо писмо (максимално 1 страна);
 4. Потврда о положеним испитима

*за постдипломске/ докторске студије доставља се фотокопија дипломе са основних/ постдипломских студија и уверење о упису постдипломских/ докторских студија;

 1. Две академске препоруке професора;
 2. Једна друштвена или политичка препорука (препорука из странке, НВО или студентске организације- у зависности од врсте ангажовања);
 3. Фотографија новијег датума (формат за личну карту или пасош);
 4. Остале дипломе/ сертификати- фотокопије.

Заинтересовани кандидати своју документацију могу доставити до 30. априла 2020. године лично или поштом на адресу Македонска 2, VI спрат, 11000 Београд

За све додатне информације обратите се путем мејл адресе katarina.pesic@kas.de или путем телефона 011/4024163, 011/4024164, 011/4024165, 062/260638.

Додатне информације:

 • Програм стипендирања је намењен студентима који студирају у Републици Србији и који све време трајања програма стипендирања морају бити у Републици Србији;
 • Електронска достава документације није могућа;
 • Непотпуна документација кандидата се неће разматрати;
 • Препоруке морају бити на меморандуму факултета или у ворд документу са печатом, контакт подацима и потписом професора;
 • Уколико кандидат не поседује званичан сертификат о нивоу знања страног језика, прихватиће се оцена са којом је кандидат положио страни језик- енглески или немачки на факултету;
 • Кандидати који документацију достављају поштом- требају да се информишу/провере да ли је документација примљена/ достављена Фондацији;
 • Сви кандидати који су аплицирали за стипендирање добиће путем мејла обавештење максимално 30 дана од избора нових стипендиста;
 • Не достављају се појединачна образложења због којих кандидат није примљен у програм;
 • Кандидати који су одбијени након разговора са члановима Комисије, немају могућност поновне пријаве за стипендију;
 • По завршетку избора нових стипендиста, документација кандидата се чува у Фондацији најдуже 3 месеца од избора, кандидат је може преузети лично или му на захтев иста може бити враћена поштом.

Преузми Образац за пријаву

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор