Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У ПСИХОЗОНУ

naslovna psihozon
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Психолошко саветовалиште за младе намењено је свим младима, особама од 15-30 година, било да се школују или не, било да су запослени или не, било да се суочавају са одређеним проблемима у свакодневном функционисању, учењу, раду, љубави, међуљудским односима, било да су се лечили или се лече због одређених психичких тегоба, било да имају неку дилему у избору школе, факултета, занимања, посла, било да се занимају за психолошке теме, психологију или људску психу уопште.

Психолошко саветовалиште ради у периоду од три месеца, август, септембар и октобар 2019.год.

У оквиру Психолошког саветовалишта за младе, тим Центра за индивидуални развој и унапређење друштва Психозон  осмислио је различите активности:

• ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЊЕ И ПСИХОТЕРАПИЈА ЗА МЛАДЕ;

• ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ ПОСВЕЋЕНЕ МЕНТАЛНОМ/ПСИХИЧКОМ ЗДРАВЉУ;

• ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10.ОКТОБРА – СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА.

Услуге и активности у оквиру Саветовалишта за младе су  – бесплатне!

Психолошко саветовање воде компетентни, едуковани стручњаци у области менталног здравља, психолози са оријентациојом ка превенцији и психотерапији, са дугогодишњим и разноврсним искуством у раду са младима, као и другим, друштвено рањивим, маргинализованим дискриминисаним групама.

Телефон: 064 538 3 438

Мејл: psihozonsombor@yahoo.com

ФБ: Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON

Рад саветовалишта је подржан од стране Града Сомбора – ЛАП за младе у 2019.год. у оквиру пројекта „Психолошко саветовалиште за младе у 2019.год.“

Више о активностима и услугама у оквиру Психолошког саветовалишта за младе:

1. Психолошко саветовање и психотерапија за младе:

Укључује психолошко саветовање и психотерапијски рад са младима, примељујући психолошке мерене инструменте као важна помоћна психодијагностичка средства за процену психичког статуса младих, у складу са етиком психолошке струке, поштујући приватност сваког младог човека који се обрати стручном лицу за савет, подршку, информацију, консултацију или решење актуелног проблема у вези са психичким функционисањем.

Реализује се кроз индивидуалне сусрете, у договору са младом особом која се обрати за информацију, савет или помоћ психологу/психотерапеуту, и подразумевају три сусрета по особи.

У раду са младима, примењује се интегративан психолошки приступ, који уважава личност сваке младе особе, личне и развојне карактеристике, врсту проблема и сл., а који је заснован на савременим научним сазнањима из области психолошких  и сродних наука.

 

2. Радионице за младе посвећене менталном здрављу.

Радионице за циљ имају едуковање младих о психичком здрављу, значају заштите, очувања и унапређења менталног здравља сваког човека, превенцију душевних болести, као и предрасуда према особама са психичким проблемима, те оснаживање и охрабривање младих за тражење стручне подршке и помоћи у правцу решавања психичких проблема.

 

3. Обележавање 10.октобра – Светског дана менталног здравља.

Ово је посебно значајан дан када је психичко здравље у питању, који се широм света и наше земље, а од пре пар година и у Сомбору, на иницијативу Психозон-а, обележава са поруком јавности колико је важна брига о психичком здрављу свих нас, као и превенција ширења предрасуда и стигме према особама са психичким проблемима.

Сомбор: 06.08.2019.

67896434_2397618750315015_6738779433743679488_n

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор