Венац Радомира Путника 2

25000 Сомбор, Србија

+381 62 8 750 901

+381 (0)25/ 302 765

+381 62 8 750 901

Психолошко саветовалиште за младе

насловна Психозон
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

У оквиру реализације овогодишњег Локалног акционог плана за младе у 2020. години, УГ Психозон почиње са радом у виду психолошког саветовалишта за младе од 15-30 година.

У оквиру Психолошког саветовалишта за младе, реализују се различите активности:

  • ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЊЕ И ПСИХОТЕРАПИЈА ЗА МЛАДЕ
  • ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ ПОСВЕЋЕНЕ МЕНТАЛНОМ/ПСИХИЧКОМ ЗДРАВЉУ
  • ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10.ОКТОБРА – СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Услуге и активности у оквиру Саветовалишта за младе су  – бесплатне!

Психолошко саветовање воде компетентни, едуковани стручњаци у области менталног здравља (психолози, педагог) са оријентацијом ка превенцији и психотерапији, са дугогодишњим и разноврсним искуством у раду са младима, као и другим, друштвено рањивим, маргинализованим и дискриминисаним групама.

 

Ауторка програма “Психолошко саветовалиште за младе” је Саша Стојшић, дипл.психолог, са оријентацијом ка превенцији и психотерапији.

Сараднице у оквиру Саветовалишта су: Моника Вук, мастер психолог, са оријентацијом ка превенцији и психотерапији и Јелена Цимеша, дипл.педагог, са оријентацијом ка превенцији и психотерапији.

*ВАЖНА НАПОМЕНА: Током реализације Програма „Психолошко саветовалиште за младе у 2020.год.“ руководићемо се здравственим и другим препорукама у складу са актуелном ситуацијом са корона вирусом !

Више о активностима и услугама у оквиру „Психолошког саветовалишта за младе“

  1. Психолошко саветовање и психотерапија за младе.

Укључује психолошко саветовање и психотерапијски рад са младима, укључујући и психодијагностику , односно, примену психолошких мерних инструмената (психолошких тестова) као важних помоћних средства за процену психичког статуса и карактеристика младих, у складу са етиком психолошке струке, поштујући приватност сваког младог човека који се обрати стручном лицу за савет, подршку, информацију, консултацију или помоћ, у циљу решавања проблема у вези са психичким функционисањем.

Реализује се кроз индивидуалне сусрете, у договору са младом особом која се обрати за информацију, савет или стручну помоћ. Како би услуге психолошког саветовања и психотерапије биле доступне што већем броју младих, оне подразумевају три бесплатна сусрета са стручњаком у области психолошког функционисања. Након тога, отворена је могућност наставка рада, у договору обе стране.

У раду са младима, примењује се интегративан психолошки приступ, који уважава личност сваке младе особе, развојне карактеристике, врсту проблема, контекст и сл., а који је заснован на савременим научним сазнањима из области психолошких и сродних наука.

Ако се школујеш или си завршио/-ла или напустио/-ла школу, не/запослен/-а си, суочаваш се са одређеним проблемима у свакодневном функционисању, учењу, раду, љубави, међуљудским односима и др., имаш нарушено психичко здравље (анксиозан/-на си, депресиван/-на, страхујеш, изгубио/-ла си вољу, поремећен ти је сан, апетит, повукао/-ла си се у себе, имаш искуство лечења од одређених психичких/психијатрисјких тегоба и болести, налазиш се пред избором школе, факултета, занимања или посла, занимаш се за психолошке теме, психологију или људску психу уопште, желиш да боље упознаш себе и друге, студираш хуманистичке науке или желиш да студираш психологију или сродне науке, имаш проблем зависности (психоактивне супстанце и др.), искуство осуђиваности и издржавања казне затвора или неке ванзаводске санкције и мере, или се суочаваш са неким другим проблемом или дилемом – позови нас!

Можете нас контактирати на следећи начин:

Телефон: 064 538 3 438

Мејл: psihozonsombor@yahoo.com

Фејсбук: Psihozon (поруком у инбокс)

Сомбор: 06.07.2020.

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Канцеларија за младе Сомбор